آری آری زندگی زیباست/۱۳ بهمن

آری آری زندگی زیباست/۱۳ بهمن

هدف ما فراهم آوردن آگاهی از آفت‌های شخصیتی خودمان است تا آنکه بتوانیم صمیمانه آماده باشیم که برطرف شدن آنها را قبول کنیم، نه اینکه به تجزیه و تحلیل سرچشمه‌ی آنها پرداخته یا خودسرانه به زورآزمایی با آنچه در خودمان پیدا می‌کنیم دست بزنیم. نواقص شخصیتی ما نمایان‌گرکننده‌ی جوهر ذاتی خودمان هستند.

(راهنمای کارکرد قدم، معتادان گمنام، قدم ششم)

ضمن کارکرد قدم ششم متوجه می‌شویم قدرت تحمل و پذیرش ما در برخورد با نواقص دیگران افزایش پیدا کرده است. هر گاه می‌بینیم شخصی خطایی انجام می‌دهد که خود مانیز به دلیل یکی از همان نواقص شخصیتی مرتکب می شدیم، به جای قضاوت در مورد او، با وی احساس همدردی میکنیم. لذا به‌جای محکوم کردن رفتار دیگران، خطاهای خود را می‌بینیم. از آنجایی که در پذیرفتن کاستی‌های خود تجربه پیدا کرده‌ایم، اکنون به راحتی می‌توانیم با دیگران احساس همدردی کنیم.

من امروز تلاش می‌کنم تا زندگی‌ام آرام و در تعادل باشد. مهم‌ترین وظیفه من در زندگی یافتن صلح، آشتی و کسب آرامش است. نباید هرگونه افکار مخرب را در سر بپرورانم.

با وجود همه ترس‌ها، نگرانی‌ها و خشم‌ها، باید به افکار سازنده روی بیاورم تا زمانی که آرامش به سراغم بیاید.

تنها در زمان‌های ناب آرامش است که می‌توانم مجرایی برای روح الهی باشم. برای تعالی بخشیدن و نه ویرانگری، دعا می‌میکنم. می‌خواهم امروز سازنده باشم و نه مخرب.

همه‌ی آشفتگی‌ها از این احساسِ عمیق و آزار دهنده ناشی می‌شود که ما باید با آنچه که هستیم متفاوت باشیم. اگر بتوانیم کاملاً بپذیریم چه کس و چه چیز هستیم، آنگاه می‌بینیم که در عرصه‌ی بی‌حد و حصر و بی‌سر و صدای “لحظه‌ی حال” در حال حرکتیم.

— — —

زندگی را شعله باید برفروزنده

شعله را هیمه سوزنده

آری آری زندگی زیباست

زندگی آتشگهی دیرنده پابرجاست

گر بیفروزیش، رقص شعله‌اش در هر کران پیداست

ورنه خاموش است و خاموشی گناه ماست

(سیاوش کسرایی، از منظومه آرش کمانگیر)