بگذار دیوانگی‌مان را به یاد بیاوریم

بگذار دیوانگی‌مان را به یاد بیاوریم/۱۷ اردیبهشت

به هر حال اعضا در هر جلسه AA تجربه‌ی نیرو و امیدشان را به مشارکت گذاشته تا هشیار بمانند و به دیگر الکلی‌ها کمک کنند. اعضا چه از طریق کامپیوتر و شبکه‌ی جهانی اینترنت و چه از طریق جلسه و رو در رو، با زبان قلب خود و در نهایت سادگی با یکدیگر گُفت‌و‌گو می‌کنند.

(کتاب الکلی‌های گمنام، صفحه xxiv)

نقل قول از کتاب Hour To Hour

شعارها شاید احمقانه به نظر بیایند اما ابزارهای مهمی هستند: آسیاب به نوبت؛ فقط برای امروز. ما اینها را زیاد با خودمان تکرار می‌کنیم، چرا که باید اینها را در ذهن و فکرمان نهادینه کنیم. شعارها فقط برای پر کردن حرف‌های سخنران‌های انگیزشی نیستند. پیام‌های مهمی را دربردارند که برای مسیر بهبودی ما ضروری است.

خدایا، با شعار بعدی‌ای که می‌شنوم، بگذار واقعاً آن را بشنوم، اهمیتش را بدانم و آن را تمرین کنم.

گنج‌ها

اگر زنده هستم، پس باید به اطرافم نگاه کنم و شکرگزار موهبت‌هایی که مال من است، باشم. اگر مشتاقم برکت‌های زندگی‌ام را ببینم، باید بدانم خیلی چیزها برای شکرگزاری وجود دارد. در شکرگزاری خِردی هست، زیرا آنچه من با قدردانی بر آن تمرکز می‌کنم، به گونه‌ای در زندگی‌ام بیشتر می‌شود. اگر شکرگزار و قدردان برکت‌های زندگی‌ام نباشم، از زندگی‌ام پاک می‌شوند. اگر آنها را سپاس بگویم، به نیروی خلاقه زندگی که تمام خوبی‌ها را نصیبم می‌کند، نشان می‌دهم آن‌قدر ارزش دارم که قدر آنچه را سخاوتمندانه به من اعطا شده، بدانم.

من آن‌قدر عاقل هستم که شکرگزار باشم.

(دکتر تیان دیتون)

↔         ↔         ↔

از کتاب Keep It Simple

سلامت عقل یعنی استفاده بهینه از دیوانگی!

(جرج سانتایانا، شاعر و فیلسوف اسپانیایی)

در قدم دوم ما به قدرتی برتر از خودمان ایمان می‌آوریم که می‌تواندسلامت عقل را به ما برگرداند. به گونه‌ای، وقتی قدم دوم را تمرین می‌کنیم، در واقع دعا می‌کنیم که بتوانیم از دیوانگی‌مان استفاده بهینه کنیم. اتفاقی که می‌افتد، همین است. اعتیاد داشت زندگی ما را از هم می‌پاشید. اما از سویی همین اعتیاد بود که باعث شد به شکل تازه‌ای از زندگی روی بیاوریم.

تا زمانی که به یاد داشته باشیم جنون‌مان چگونه بود، می‌توانیم از آن استفاده بهینه کنیم. وقتی احساس می‌کنیم داریم تسلیم می‌شویم، بگذار دوران دیوانگی‌مان را به یاد بیاوریم. قطعاً به ادامه مسیرمان کمک خواهد کرد. وقتی می‌بینیم کسی دارد از بیماری اعتیاد رنج می‌برد، بگذار روزهای دیوانگی خود را به یاد بیاوریم. به‌مان کمک می‌کند در کنار آن فرد بمانیم. این را هم باید به یاد داشته باشیم که دیوانگی ما تنها یک قدم با مواد یا الکل فاصله دارد.

نیایش امروز: قدرت برتر، من باور دارم که تو می‌توانی به من کمک کنی از جنونم استفاده بهینه کنم. من دیوانگی‌ام را به تو واگذار می‌کنم، هر کار می‌خواهی با آن بکن.

فعالیت امروز: امروز راه‌هایی که من و قدرت برترم از طریق آن دیوانگی خود را به سلامت عقل تغییر دادیم، فهرست می‌کنم.