اصل سادگی/۲۳ آذر

اصل سادگی/۲۳ آذر

زندگی کوتاه است؛ خوش باش. (نیکیتا)

هوشیاری ما هرگز دوام نمی‌آورد، مگر آنکه از نشئگی‌ بهتر باشد. حقیقت این است که مواد دیگر خوب نبود. مثل کار بود. اما ما هنوز دوست داشتیم به خودمان بقبولانیم که خوب است.

بنابراین در زندگی خوش باش! چیزهای تازه را تجربه کن. دوستان تازه پیدا کن. غذای جدید بخور. خطر کردن و مخاطره داشتن نیاز بدوی انسان است. بنابراین به دنبالش برو. هوشیاری خوب است. زندگی معنوی داشتن خوب است. از خانه بیرون بزن و زندگی کن!

نیایش امروز: نیروی برتر، به من بازیگوشی را بیاموز. خوشگذرانی را بیاموز. زندگی کردن را بیاموز!

فعالیت امروز: امروز روز خوشگذرانی است. امروز می‌خواهم یک چیز تازه را امتحان کنم. می‌خواهم ببینم که چند نفر را می‌توانم بخندانم. امروز هوشیاری‌ام را جشن می‌گیرم.

با مشکلات‌ حل‌نشده زندگی کن

گاهی ما نیاز داریم مدتی رفتار، مشکل یا وضعیت بخصوصی را تاب بیاوریم تا برای تغییر آماده شویم.

گاهی ما باید آن‌قدر با آن زندگی کنیم – آگاه شویم که مشکلی داریم اما نمی‌توانیم آن را حل کنیم یا تغییر دهیم – تا دیگر نتوانیم تحملش کنیم. کاملاً آگاهیم که به چیزی تازه نیاز داریم، اما وضعیت هنوز تغییری نکرده است. هنوز به جواب نرسیده‌ایم. نگرانیم که وضعیت تا ابد به همین منوال بماند و مشکل هرگز حل نشود. در دوران زندگی با یک مشکل و آرزوی حل کردنش، ما شاید افسوس روزهای گذشته را بخوریم، روزهایی که سیستم انکارمان، بی‌نقص بود و نمی‌دانستیم چه کار داریم می‌کنیم.

اگر هنوز نمی‌توانید مشکل‌تان را حل کنید، اگر هنوز نمی‌توانید تغییری در وضعیت‌تان به وجود بیاورید، اشکالی ندارد، همان‌طور که هست، با آن زندگی کنید. به هر حال، چیزی در جریان است. وضعیت در حال تغییر است. شما در مسیر تغییر قرار دارید.

ایمان بیاورید که آن بخش انتظار برای تغییر ضروری است. ایمان بیاورید که میل به تغییر در شما سرآغاز تغییر است. ایمان بیاورید که هر لحظه دارید به تغییر دلخواهتان نزدیک می‌شوید.

از کتاب Journey to the Heart/ترجمه مجله اعتیاد: آزاده اتحاد