شرکت در جلسات را ادامه بده!/۲۶ مهر

شرکت در جلسات را ادامه بده!/۲۶ مهر

بعضی از ما وقتی برای اولین بار به انجمن معتادان گمنام آمدیم، به‌ندرت در جلسات حضور می‌یافتیم و بعد تعجب می‌کردیم چرا نمی‌توانیم پاک بمانیم. آن‌چه به‌زودی آموختیم این بود که اگر می‌خواهیم پاک بمانیم باید شرکت در جلسات را اولویت خود قرار دهیم.

امروز، به دلایل مختلفی در جلسات شرکت می‌کنیم. گاهی برای به مشارکت گذاشتن تجربه، توانایی و امید با اعضای جدیدتر به جلسات می‌رویم. گاهی برای دیدن دوستان و گاهی فقط به این خاطر که به در آغوش گرفتن کسی نیاز داریم، به آنجا می‌رویم. گهگاهی جلسه‌ای را ترک می‌کنیم و متوجه می‌شویم که واقعاً به یک کلمه از حرف‌هایی که گفته شده، گوش نداده‌ایم، اما هنوز هم احساس بهتری داریم. جو شادمانی و عشقی که جلسات ما را پر می‌کند، ما را برای یک روز دیگر، پاک نگاه داشته است. مهم نیست برنامه ما چقدر پرمشغله است، در هر حال حضور در جلسات را اولویت خود قرار می‌دهیم.   

پس از مدتی پاکی اثرات اعتیاد ما پایان نمی‌گیرد. هنوز به همدردی با سایر معتادان احتیاج داریم. برای حفظ ارتباط خود با اینکه چه کسی هستیم، از کجا آمده‌ایم و به کجا می‌رویم، شرکت در جلسات را ادامه می‌دهیم. هر یک از جلسات به ما یادآور میشود که با انجام اصول برنامه NA می توانیم بهبود پیدا کنیم.

در جلسات مشاهده میکنیم که افراد مختلف چگونه برنامه بهبودی را انجام میدهند و نتایج این کار چگونه در زندگیشان نمایان می‌شود. اگر می‌خواهیم مانند دیگران زندگی کنیم، می‌توانیم از آنچه آنها برای رسیدن به آن انجام داده‌اند، مطلع شویم. جلسات معتادان گمنام ارتباط ما را با جایی که بوده‌ایم و جایی که می‌توانیم برویم، حفظ میکنند. ارتباطی که بدون این جلسات ناممکن است و نمیتوان هیچ جای دیگر به دست آورد. این ارتباط موجب شرکت مجدد ما در جلسات میشود.

فقط برای امروز: در جلسه NA حاضر میشوم تا به خود یادآوری کنم چه کسی هستم، از کجا آمده‌ام و در بهبودی خود به کجا می‌توانم بروم.

(از کتاب فقط برای امروز، معتادان گمنام)


حقیقت هیچ وقت تغییر نمی‌کند

ما می دانیم که بی تفاوتی و بی حوصلگی در مورد اصول روحانی ، بسیار خطرناک است ، اما بعضی مواقع و بعد از مدتی پاکی ، ما دچار نوع دیگری از بی حوصلگی نیز می شویم. به این معنی که ما برای خود در بهبودی یک سری باورها می سازیم و در برابر هرچیزی که بر خلاف آن باشد و یا آنرا زیر سئوال ببرد، مقاومت می نماییم . اما این دقیقاً راهی است برای اینکه آن چیزهایی که درباره حقیقت می دانیم را اصلاح کنیم. حقیقت هیچ وقت تغییر نمی کند ، بلکه ما چیزی را که دربارهُ آن می دانیم و نحوه درک مان از حقیقت را تغییر می دهیم.

(کتاب پاک زیستن ص ۸۱، ۸۲)