پاکسازی درونی/۱۵ خرداد

پاکسازی درونی/۱۵ خرداد

ما نمی‌خواهیم مسائل جنسی مردم را مورد داوری قرار دهیم. همگی ما مشکلات جنسی داریم، اگر نداشتیم، مشکل می‌توانستیم خود را انسان بنامیم. 

(کتاب الکلی‌های گمنام، چگونگی عملکرد، صفحه ۶۹)

نقل قول از کتاب Hour To Hour

برای مدتی شما مجبورید هر روز خودتان را بدون مواد مصرفی محبوب‌تان که به آن پشت کرده‌اید، وفق بدهید. حتماً گاهی از خودتان می‌پرسید: «آیا هرگز به این وضع عادت خواهم کرد؟»

هر طلوع، نوید روز تازه‌ای را می‌دهد و من باید روی آدم‌های جدید و اصول تازه سرمایه‌گذاری دوباره کنم. من با طلوعِ دوازده قدم از تاریکی بیرون آمدم و این اصلاً کار آسانی نبود.

نمی‌توانم چیزی را از خودم پنهان کنم

من در فرایند درمان هستم. دارم سعی می‌کنم اجازه دهم بدنم تصفیه و سالم شود و در فرایند این کار، ذهنم هم شفا می‌یابد. افکاری در من شکل می‌گیرد، افکاری که در دوران بیداری نادیده‌شان گرفته بودم. این فکرها گاهی مرا می‌ترسانند. از کجا می‌آیند؟ از من؟ اما همین‌طور که اجازه می‌دهم خودشان را به من نشان بدهند، اتفاق جالبی می‌افتد. ترسم از آنها می‌ریزد. هر چه باشد، اینها فقط فکر هستند. تنها زمانی قدرت دارند که من ازشان می‌ترسم و سعی می‌کنم از خودم دورشان کنم.

 اگر اجازه بدهم به محفظه‌های روشن ذهنم ورود کنند، به گونه‌ای پخش و آرام می‌شوند. اینها فقط ترس‌اند. اضطراب‌اند. بخش‌هایی از من که دوست ندارم درباره‌شان بدانم. اما امروز می‌دانم که نمی‌توانم چیزی را از خودم پنهان کنم. امروز اجازه می‌دهم افکارم فضایی برای نفس کشیدن داشته باشند و وقتی چنین می‌شود، اتفاق جالبی می‌افتد. از بین می‌روند.

من به زندگی درونم بیدار شده‌ام.

(دکتر تیان دیتون)

نقل قول از کتاب Pocket Sponsor

بیماری ما کنترل بسیار زیادی بر زندگی‌های ما داشت، که نه تنها باعث می‌شد دست به کارهای بزنیم که دلخواه‌مان نبود، بلکه نمی‌گذاشت کارهای دلخواه‌مان را انجام دهیم. بیماری من در گذشته مسیر زندگی‌ام را انتخاب می‌کرد. حالا خودم انتخاب می‌کنم.

از کتاب Walk Softly and Carry a Big Book

اگر شما نتوانید آن آدمی را که در زمان ورود به اِی‌اِی بودید، تغییر بدهید، او شما را از بین خواهد برد!

نقل قول از کتاب Time for Joy

من کم‌کم دارم در اعتماد به آنچه خوب و درست است، تواناتر می‌شوم. امروز می‌توانم با قلبم جهان را تماشا کنم و آن‌قدر صبر کنم تا با قلبم همه‌چیز را بشناسم.

ترجمه مجله اعتیاد: آزاده اتحاد