تاریخ انتشار:
اشتراک گذاری:
0

من همچنان یاد می‌گیرم. (فرمان میکل‌آنژ)

آیا درست است یک مرد بگوید نمی‌داند؟ افسانه‌های مرد‌سالار به‌مان می‌گویند که مرد باید همیشه همه چیز را بداند، بداند چطور عاشق باشد، چطور کاری را انجام دهد، چطور راحت از جایی به جای دیگر برود. ما فکر می‌کردیم هرگز نباید گیج یا سردرگم به نظر بیاییم، چون ممکن است از نگاه دیگری ضعیف به نظر بیاییم. قطعاً این نگاه، بچگانه است! اصلاً ما چطور می‌توانیم چیزی یاد بگیریم اگر مبتدی نباشیم؟ این‌طوری اندازه استعدادمان نمی‌شویم. در فرآیند رشد ما می‌توانیم این افکار حقیر را کنار بگذاریم و بپذیریم که همیشه همه چیز را نمی‌دانیم.

برای بسیاری از ما پیش آمده که سال‌های زیادی را بی آنکه به بلوغ بیشتری رسیده باشیم، پشت سر گذاشته‌ایم. فقط سن‌مان بیشتر شده. یک راهنما به ما کمک می‌کند که چطور یاد بگیریم، مبتدی و شاگرد باشیم. این را می‌توانیم از دیگر مردها و زن‌های گروه یاد بگیریم. برای یاد گرفتن باید صادقانه و صریح بگوییم که چه چیزهایی را می‌دانیم و چه چیزهایی را نمی‌دانیم. وقتی مشتاق یادگیری هستیم، به لحاظ عاطفی رشد می‌کنیم.

من نسبت به نداسته‌هایم صادقانه رفتار می‌کنم تا همچنان بتوانم یاد بگیرم.

(ترجمه از کتاب Touchstones)

بهبودی یک فرآیند دائم و مادام‌العمر است.

هر قدر آن را جدی‌تر بگیریم، بیشتر درک می‌کنیم که تا چه حد قابلیت رشد داریم. فرقی نمی‌کند که در چه نقطه‌ای از سفر بهبودی قرار داریم، آموختن و یادگیری هیچ وقت پایان نمی‌یابد. تمرین مداوم برنامه معتادان گمنام، نه تنها زندگی را برای ما آسان‌تر می‌سازد، بلکه آن را غنی‌تر،بهتر و جالب‌تر می‌کند.

اصولی که ما در NA تمرین می‌کنیم درطول زندگی مان کاربرد دارند. آنها راهی را به ما پیشنهاد می‌کنند که از طریق آن بتوانیم قطع مصرف کرده، خود را آزاد نموده و بتوانیم آنچه که هستیم باشیم.

کارکرد قدم‌ها و سنت‌ها و خدمت کردن هم در NA و هم دربیرون از آن، به ما کمک می‌کند تا راجع به باورهایمان و آنچه که هستیم اطلاعات کسب کنیم.

  (کتاب پاک زیستن، انجمن معتادان گمنام)

نظرات

ارسال نظرات

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.