آشفتگی و اضطراب‌های درونی/۱۴ مرداد

آشفتگی و اضطراب‌های درونی/۱۴ مرداد

ما دیگران را آزار می‌دهیم چون خود انسان‌هایی آزار دیده‌ايم. ما با تضادها، غم‌ها و رنج‌های درون خویش شکنجه شده‌ایم، ضربه‌هایی خردکننده دیده‌ایم و هر قدر درونمان شکنجه و آسیب بیشتری دیده باشد میل‌مان به ابراز خشونت در برابر دنیای بیرون شدیدتر است. ناامنی، آشفتگی و اضطراب‌های درونی، ما را به جستجوی وسایل ایمنی در بیرون وا می‌دارد، با چیزهای برونی می‌خواهيم از خود دفاع کنیم. و هر قدر انسان بیشتر از خود دفاع کند، تهاجم و حمله و آزارش به دیگران بیشتر است. (کریشنا مورتی)

نقل قولی از کتاب «ساعت به ساعت»

ما چیزهای زیادی در مورد اصول معنوی می‌شنویم. آن‌ها چه هستند؟  یک اصل معنوی یک معیار رفتاری است که به وسیله‌ی آن ما رابطه سالم و نیکی با جهان برقرار می‌کنیم.  برخی از این اصول عبارتند از: صداقت، درستکاری، مهربانی، مسئولیت پذیری ، خدمت به دیگران و شوخ طبعی .

— — —  —  —

خیلی بیشتر از آنچه تصور می‌کنم، نعمت‌هایی دارم که باید بابت آنها، شکرگزار باشم؛ اما اغلب فراموش می‌کنم که آنها را بیاد بیاورم و از وجودشان شادمان باشم و قدرشان را بدانم. شاید وقت زیادی صرف نگرانی‌هایم می‌کنم و دیگر زمانی برایم باقی نمی‌ماند تا به داشته‌هایم فکر کنم؛ شاید اجازه می دهم تا نارضایتی تمام وجودم را فرا گیرد.

” لحظاتی مراقبه در روز برای رشد روحانی از ضروریات است.”

اگر مراقبه را روی نکاتی که برای زندگی‌ام ضروری و مناسب است تمرکز دهم، آسودگی خاطرم، روز به روز افزایش می‌یابد؛ و افسوس برای نداشته‌هایم را، رنجش از هر آنچه آزارم داده است را و احساس قربانی شدن را از خود دور می‌کنم.

— — —  —  —

زمانی که فقط برای امروز زندگی می‌کنیم، به شهامتی دست می‌یابیم که تصورش را نمی‌کردیم و می‌توانیم در زندگی با نشاط، هیجان و امید فراوان به جلو برویم. (کتاب پاک زیستن)