در مسیر هماهنگی با طبیعت و جهان/۲۵ مهر

در مسیر هماهنگی با طبیعت و جهان/۲۵ مهر

مهم آماده بودن است. (ویلیام شکسپیر)

مفهوم کنترل در ما مخدوش شده بود. این برنامه ما را با خود به جهانی تازه ‌می‌برد. اینجا ما با این حقیقت روبه‌رو می‌شویم که از تغییر بعضی از جنبه‌های خودمان عاجزیم. اما می‌توانیم برای تغییر آماده شویم. همین مهم است. وقتی این حقیقت را می‌پذیریم، یعنی همین حالا هم تغییر در ما رخ داده و در مسیر هماهنگی با طبیعت و جهان قرار گرفته‌ایم.

ما نمی‌توانیم از میزان کمال‌گرایی خود بکاهیم، اما می‌توانیم خودمان را بسازیم که میل به کمال‌گرایی را در خود از بین ببریم. ما نمی‌توانیم به زور سازش و هارمونی حاصل زندگی خانوادگی را در زندگی‌مان ایجاد کنیم، اما می‌توانیم خود را برای سازشگری بسازیم. ما نمی‌توانیم کاری کنیم یک‌شبه عشقی ابدی در زندگی‌مان ظاهر شود، اما می‌توانیم خودمان را برای چنین رابطه‌ای در آینده، وقتی فرصتش پیش آمد، بسازیم.

آیا از ته دل خواهان چنین تغییری هستید؟ باید از خودمان بپرسیم که برای رقم زدن این تغییر حاضریم چه بکنیم؟

باید از همین امروز خودم را برای یاری و تغییری که در زندگی‌ام بسیار به آن نیاز دارم، آماده کنم.

(Touchstones: A Book of Daily Meditations for Men)

♠    ♠    ♠

کار اصلی من هوشیار ماندن است

من به جلسات الکلی‌های گمنام می‌روم، چرا که کمکم می‌کند هوشیار باقی بمانم. و سعی می‌کنم هر زمان که می‌توانم به الکلی‌های دیگر کمک کنم، چرا که این هم بخشی از فرآیند هوشیار ماندن من است.

من در این مسیر یک شریک هم دارم و آن خداست. هر روز به درگاهش دعا می‌کنم که کمکم کند هوشیار باقی بمانم.

تا زمانی که یادم بماند الکل هرگز نمی‌تواند دوباره دوست من باشد، و حالا هم دشمن مرگبار من است، و تا زمانی که به یاد داشته باشم کار اصلی من هوشیار ماندن است و این مهم‌ترین چیز زندگی من است، به گمانم می‌توانم برای آن لحظه حیاتی که فکر مشروب خوردن در ذهنم جرقه می‌زند، آماده باشم. آیا وقتی آن جرقه از راه رسید، می‌توانم مقاومت کنم؟


جهان را زیباتر ببینیم

«برنامه دوازده قدمی برنامه‌ای معنوی است، بر اساس کردار عاشقانه …»

(مارتا کلولند، نویسنده)

معنوی بودن یعنی فعال بودن. یعنی وقت گذراندن با دیگران. یعنی عشق را قسمت کردن. یعنی مشق عشق ورزیدن به دیگران. یعنی جهان را به جایی بهتر تبدیل کردن. قدم سوم به ما کمک می‌کند که جهان را زیباتر ببینیم. ما زندگی‌مان را به دست قدرت برترمان می‌سپاریم. پس بیایید اجازه دهیم مهر الهی راهنمای زندگی‌مان باشد. بیایید همیشه از خودمان بپرسیم که آیا آنچه انجام می‌دهم، نشانی از مهر دارد؟

نیایش امروز: قدرت برتر، بگذار عاشق و مهربان باشم. بگذار عشق راهنمای من باشد.

فعالیت امروز: امروز من در حق دیگری دست به عمل خیری می‌زنم و آن را همچون رازی پیش خودم نگه می‌دارم.

از کتاب Keep It Simple/ترجمه مجله اعتیاد: آزاده اتحاد