شهامت

من شهامت را در خودم پرورش می‌دهم/۱ خرداد

این بیماری – ما به این نتیجه رسیده‌ایم که اعتیاد به الکل یک بیماری است  – آن چنان تاثیری روی ما می‌گذارد که هیچ بیماری دیگری نمی‌گذارد.

(کتاب الکلی‌های گمنام، صفحه ا۸)

نقل قول از کتاب Hour To Hour

گاهی پیش می‌آید که شما نمی‌دانید اعتیاد چه نقشی در زندگی‌تان داشته، تا زمانی که مصرف را قطع کنید. حالا نقش‌های دیگر جایگزین می‌شوند. یادگیری مهارت‌های تازه -که به کمک راهنمای شما در جلسات اتفاق می‌افتد- قدم مهمی در تطبیق خود با شرایط جدید است.

به جای آنکه کارهای تازه را بار اضافی بدانم، آنها را نَفَس یک زندگی تازه می‌دانم.

شهامت

من شهامت لازم برای مواجهه با زندگی را در خودم پرورش می‌دهم. بدون شهامت امکان مواجهه با چالش‌های زندگی وجود ندارد. امروز من می‌دانم که شجاعت را باید در خود پرورش داد. هر بار تجربه‌ای را از سر می‌گذرانم که مرا به چالش می‌کشد، هر بار خودم، خودم را تحت فشار می‌گذارم، هر بار به خودم نظم می‌دهم و استانداردی بالاتر از گذشته برای خودم تعریف می‌کنم، از درون رشد می‌کنم، کمی قوی‌تر می‌شوم و شجاعت را در خودم برای مواجهه با چالش بعدی تقویت می‌کنم.

من شهامت را در خودم پرورش می‌دهم.

(دکتر تیان دیتون)

از کتاب Twenty-Four Hours A Day

اندیشه امروز

بعد از آنکه الکلی شدم، الکل عشق مرا نسبت به خانواده و دوستانم مسموم کرد، بلندپروازی‌ام، احترام به خودم را مسموم کرد. کل زندگی‌ام را مسموم کرد، تا زمانی که قدم به ای‌ای گذاشتم. زندگی من حالا دوباره بعد از سال‌ها شاد شده است. دیگر نمی‌خواهم خودکشی کنم. بنابراین با کمک خدا و ای‌ای، دیگر هرگز آن سم را وارد بدنم نخواهم کرد. و همچنان به تربیت ذهنم ادامه خواهم داد که هرگز مشروب را چیزی جز سم ندانم.

 آیا باور دارم که اگر یک بار دیگر مشروب را لمس کنم، زندگی‌ام مسموم خواهد شد؟

نقل قول از کتاب Pocket Sponsor

وقتی شما در جای اشتباه هستید، جای درست خالی است.

آیا جای درستم در بهبودی را می‌دانم؟

از کتاب Walk Softly and Carry a Big Book

این انتخاب است که سرنوشت را تعیین می‌کند، نه شانس.

ترجمه مجله اعتیاد: آزاده اتحاد