هر آن‌چه برای رشد لازم است انجام خواهم داد/۲۱ مهر

هر آن‌چه برای رشد لازم است انجام خواهم داد/۲۱ مهر

ما دریافتیم که هیچ راهی جز تغییر کامل طرز تفکر قبلی خود نداریم، والا دوباره مصرف را شروع می‌کنیم. وقتی ما حداکثر کوشش خود را به کار می‌بریم، این برنامه، برای ما هم همان طور که برای دیگران کار کرده است، کار می‌کند و وقتی ما دیگر نتوانیم عقاید کهنه خود را تحمل کنیم، تغییر شروع می‌شود. از آن زمان به بعد، ما شروع به درک این مطلب کردیم که هر روز پاک، یک روز موفق است و فرقی نمی‌کند که چه اتفاقی افتاده باشد.  تسلیم شدن مفهومش این است که دیگر نیازی به جنگیدن نداریم.

(کتاب پایه معتادان گمنام)


اگر می‌خواهید زندگی‌تان تغییر کند باید طرز فکرتان را تغییر دهید. رشد بدون تغییر امکان ندارد. هوشمندانه انتخاب کنید.  (کارن کیزر کلارک)

در دوران بهبودی ما حتماً می‌توانیم روی تغییر حساب باز کنیم. ما پدر می‌شویم ، فرزندان ما استقلال بیشتری می‌یابند، دوستان جدیدی پیدا می‌کنیم و بعضی دوستان مهاجرت می‌کنند یا دور می‌شوند. وقتی انسان خیلی محکم به وضع موجود بچسبد یا بخواهد جهت تغییر را کنترل کند، ناامید خواهد شد. ما مانند اسکی‌بازان در کوه هستیم؛ باید به سمت پایین شیب حرکت کنیم. می‌توانیم سرعت خود را تا حدی تغییر دهیم، اما اگر بیش از حد متوقف شویم، گرفتار سرما یا گرسنگی خواهیم شد. اگر خیلی سریع اسکی کنیم ممکن است سقوط جدی داشته باشیم. بخشی از لذت زندگی در عدم توانایی کنترل یا پیش‌بینی شرایطی است که با آن روبرو خواهیم شد.

ما کنترل نمی‌کنیم که کدام عزیزان وارد زندگی ما می‌شوند و کدام یک از آنها می‌روند. تندرستی یا بیماری هم همیشه تحت فرمان ما نیست.  ما فرصت‌های زندگی را کنترل نمی‌کنیم. ما می‌توانیم انتخاب کنیم چگونه به این تغییرات و تحولات واکنش نشان دهیم. از هر اتفاقی که می‌افتد می‌توان برای رشد استفاده کرد و ما می‌توانیم خود را متعهد سازیم که از همه‌ی تجربیات به این طریق استفاده کنیم.

امروز، من سعی نمی‌کنم تغییرات را کنترل کنم اما هر آن چه برای رشد لازم است انجام خواهم داد.

(ترجمه از کتاب Touchstones, Daily Meditations for Men)