من در حال احیای رابطه‌ با خودم هستم/۱۸ خرداد

من در حال احیای رابطه‌ با خودم هستم/۱۸ خرداد

ما از مشاجره و تلافی دست برداشتیم.

(کتاب الکلی‌های گمناه، صفحه ۶۷)

نقل قول از کتاب Hour To Hour

در من فقط یک عیب شخصیتی باقی مانده و آن هم اینکه تقریباً همیشه درباره خودم فکر می‌کنم.

عمیق دیدن

هر روز من تکه‌ دیگری از خودم را تجربه می‌کنم. بله، من زمین خوردم، ولی در عین حال، جهان‌های درونم دارند خودشان را به من نشان می‌دهند. هم جسمم و هم بقیه وجودم دارد تقلا می‌کند که سالم شود. من از اعماق درونم خودم را تماشا می‌کنم و همین‌طور بیشتر آگاه می‌شوم. این را بیماری‌ به من تحمیل کرده است، اما چاره‌ای ندارم جز کمی شکرگزاری بابت کش آمدن زمان و عمیق‌تر شدن در خود. دارم زیرمتن‌های زندگی‌ام را می‌بینم، خودم را در حال تماشای جهان اطرافم تماشا می‌کنم. شاهدی درونم دارم که دائم با من است و من به ندرت وقت می‌گذارم که با او باشم. در این فرایند تماشای افکارم، خودم را از درون می‌شناسم، می‌فهمم چه چیزی تکانم می‌دهد. در تماشای تعامل خودم با دیگران، عملکرد خودم در روابط را می‌بینم. با توجه به همین جزئیات، اهمیت زندگی برایم بیشتر می‌شود.

من در حال احیای رابطه‌ با خودم هستم.

(دکتر تیان دیتون)

 

نقل قول از کتاب Pocket Sponsor

سفر معنوی یعنی به طور مداوم با صورت زمین خوردن، بلند شدن، گذشته را به دست باد سپردن و ادامه دادن، پیش خدا شرمسار شدن و یک قدم دیگر برداشتن. اگر در مسیر درست قرار بگیرم و دوباره با صورت به زمین بخورم، با این حال، پیشرفت کرده‌ام.

نقل قول از کتاب Time for Joy

امروز به خودم، زمان، هدیه می‌دهم و ساکت می‌شوم و با قلبم می‌شنوم. به آن جایگاه ویژه درونم رجوع می‌کنم، آنجا که با عشق و شادی زندگی می‌کنم و آن احساسات را تمام روز با خودم حمل می‌کنم.

ثبات منحصربه‌فرد

تار و پود بهبودی از الکلیسم از دروازده قدم و دوازده سنت بافته شده است. با پیشرفت بهبودی‌ام، متوجه شدم که قبای تازه‌، سفارشی، برایم دوخته‌اند. کهنه‌کارهای گروه، وقتی دیدند تغییر غیرممکن است، با مهربانی راهکارهایی ارائه دادند. تجربه‌هایی که همه به اشتراک گذاشتند، شد ملات دوستی‌هایی ارزشمند. من می‌دانم که انجمن آماده و مجهز است به تمام الکلی‌های در عذاب در تمام دوراهی‌های زندگی کمک کند. در جهانی که از هر سو با مشکلات فراوان احاطه شده، من این پشت‌گرمی را ثباتی منحصربه‌فرد می‌دانم. من موهبت هوشیاری را ارج می‌نهم. بابت قدرتی که از انجمنی دریافت کرد‌ه‌ام، که دلیل بقایش حقیقتاً خوبی تمام اعضایش است، شکرگزارم.