رساندن پیام

در برابر اعتیاد دیگران نیز عاجز هستم/۲۸ بهمن

فرقی نمی‌کند که در چه مرحله‌ای از این سفر باشیم، باورها این است که هم ما میتوانیم بهتر باشیم و هم زندگی‌مان میتواند بهتر باشد. ما زندگی بر پایه اصول معنوی را تمرین می‌کنیم و راه جدیدی برای زندگی پیدا خواهیم کرد. (کتاب پاک زیستن)

رساندن پیام، نه معتاد

میتوان آنها را مورد تحلیل ، مشورت یا استدلال قرار داد ، برای آنها دعا کرد ، آنها را تهدید ، ضرب و شتم یا زندانی کرد ، اما تا وقتی که خودشان نخواهند ، مصرف را قطع نمی‌کنند. کتاب پایه NA

شاید یکی از مشکل‌ترین حقایقی که باید با آن روبرو شویم این است که ما به همان اندازه که در برابر اعتیاد خود عاجز هستیم، در برابر اعتیاد دیگران نیز هیچ قدرتی نداریم.

شاید فکر کنیم چون در زندگی شخصی خود «بیداری روحانی» را تجربه کرده‌ایم، باید قادر باشیم معتاد دیگری را مجاب کنیم بهبودی پیدا کند. اما توانایی ما برای کمک به معتادی دیگر محدودیت‌هایی دارد.

ما نمی‌توانیم دیگران را مجبور به قطع مصرف کنیم. نمی‌توانیم ثمره قدم‌ها را به آنها بدهیم یا به جای آنها رشد کنیم، نمی‌توانیم تنهایی و درد آنها را برطرف کنیم.

به دلیل شبهه و هراس از بهبودی، چیزی وجود ندارد که بتوانیم برای تسلیم کردن معتادی هراسان در برابر مصیبت آشنای اعتیاد به او بگوییم. ما نمی‌توانیم وارد جلد افراد شویم، اهداف آنها را تغییر دهیم یا به جای آنها برای انتخاب بهترین راه تصمیم‌گیری کنیم.

تا زمانی که به جای آنها سعی و تلاش نکنیم، ممکن است آنها به تعبیر خود به افرادی ثمربخش تبدیل شوند. اگر اجازه بدهیم با واقعیت زندگی روبرو شوند ممکن است درد بکشند ولی در عوض رشد خواهند کرد؛ به شرط اینکه ما فقط اختیار زندگی خود را داشته باشیم و در زندگی دیگران دخالت نکنیم.

 اگر بتوانیم همه این مسائل را بپذیریم، می توانیم نقشی که باید داشته باشیم را ایفا کنیم؛ حاملان پیام، نه معتاد.

فقط برای امروز : می‌پذیرم که نه تنها در برابر اعتیاد خود بلکه در برابر اعتیاد دیگران نیز عاجز هستم. ما پیام را منتقل میکنیم، نه خود معتاد را.


اندیشه امروز

ما به دنبال قدرتی هستیم که بر مشروب‌ خوردن غلبه کنیم. کسی که اولین بار قدم به‌ ای‌ای می‌گذارد، اولین سؤالش این است: «چگونه قدرت ترک کردن را به دست بیاورم؟» اولش این‌طور فکر می‌کند که هرگز قدرت لازم را به دست نخواهد آورد. اعضای قدیمی‌تر انجمن را می‌بیند که همان قدرتی را که او به دنبالش است، دارند، اما فرایند رسیدن به این نقطه را نمی‌شناسد. قدرت موردنیاز برای ترک به شکل‌های زیادی به دست می‌آید. آیا من تمام قدرت موردنیاز برای ترک را یافته‌ام؟

مراقبه‌ امروز

هیچ نیاز معنوی‌ای وجود ندارد که خداوند نتواند برآورده کند. نیاز بنیادین شما نیازی معنوی است، نیاز به قدرتِ داشتن زندگی خوب است. بهترین منبع معنوی را شما زمانی دریافت می‌کنید که بخواهید آن را به دیگران منتقل کنید. خوراک معنوی تا حد بسیار زیادی با نثار کردن به دست می‌آید. خداوند با نثار کردن قدرت به دیگری، شما را قدرتمند می‌کند. این قدرت یعنی حال خوب؛ حال خوب یعنی کار خوب بیشتر و کار خوب بیشتر یعنی کمک بیشتر به دیگران. و این چرخه همین‌طور ادامه پیدا می‌کند، منبعی همیشگی برای ارضاء تمام نیازهای معنوی.

(ترجمه از کتاب twenty four hours a day)