من یکی از نجات‌یافتگانم/۲۱ فروردین

من یکی از نجات‌یافتگانم/۲۱ فروردین

جان سالم به در بردن به معنای تولد دوباره و دوباره بود.

(اریکا جونگ، نویسنده امریکایی)

ما تصمیم گرفته‌ایم که زندگی کنیم. و هر روز این تصمیم را از نو می‌گیرم. هر بار که با دوستی تماس می‌گیریم، قدمی را کار می‌کنیم یا به جلسه‌ای می‌رویم، داریم قراردادمان با زندگی را تمدید می‌کنیم. دوباره متولد می‌شویم. پیش از ورود به این برنامه، بارها روح و احساسات‌مان مرد. و بعضی‌هامان تا پای مرگِ جسمانی رفتیم. اما حالا اینجاییم و دوباره زندگی را از سر گرفته‌ایم و به دنبال رهنمودهای هم هستیم. ما نجات‌یافتگانیم. و حیات پیش روی ماست.

روزهایی خواهند بود که برای تصمیم به زندگی باید بجنگیم. شاید بخواهیم جا بزنیم. یا کم بیاوریم و منصرف شویم. اما انتخاب را از هم آموخته‌ایم. و انتخابِ ادامه حیات، در حالی که می‌دانیم تنها نخواهیم بود، به مرور زمان آسان‌تر می‌شود.

من یکی از نجات‌یافتگانم. امروز روز جشن من است.

(از کتاب Each Day a New Beginning)

امروز را زندگی کن، به فردا نیندیش

وقتی احساس می‌کنیم هیچ‌یک از آدم‌های اطراف‌مان از نگاه‌مان عددی نیستند، زمان آن رسیده که ببینیم معیارمان چیست.

(بیل لملی، حسابدار و نویسنده امریکایی)

بیشترِ ما تندخو و بیش از اندازه منتقدیم. بعضی‌هامان اگرچه لبخندهای کنترل‌شده بر لب داریم، اما از درون در حال غر و لندیم. بعضی‌ها به هر کسی که دور و برشان است، می‌توپند. بعضی‌هامان از عزیزان‌مان بیشترین انتقادها را می‌کنیم و با غریبه‌ها مهربان و دوستانه‌ رفتار می‌کنیم. در هر صورت، ما گرفتار تله‌ای کورکورانه‌ایم. شاید بدانیم که در تله‌ای گیر افتاده‌ایم، اما نمی‌دانیم که در واقع با خودمان مشکل داریم.

نیاز است که به روابط‌مان نگاهی بیندازیم. آیا گرفتار الگویی تکراری هستیم که همه در آن عددی نیستند؟ آیا از دیگران زیاد انتقاد می‌کنیم و توقع داریم؟ شاید نیاز نباشد استانداردهای خودمان را آن‌قدر پایین بیاوریم تا به دیگران کمتر اهمیت بدهیم. کافی است با خودمان دوست باشیم و به خودمان فرصت بیشتری بدهیم، تا به دیگران کمتر سخت بگیریم. 

من نمی‌توانم خودم را مجبور کنم که کمتر انتقاد کنم، اما می‌توانم آگاهانه تصمیم بگیرم که وجه آسان‌گیرم، خودش را بیشتر نشان دهد. می‌توانم خودم و دیگران را کمتر قضاوت کنم.

من دیگر از گرفتن تصمیمات سخت نمی‌ترسم. به خاطر خواهم سپرد که می‌توانم با کمک اصول برنامه، تصمیم درست را بگیرم.

راندا

(از کتاب Touchstones – Daily Meditation For Men)