من تنها نیستم/۱۳ آبان

من تنها نیستم/۱۳ آبان

دو اصطلاح «تجربه روحانی» و «بیداری روحانی» به دفعات در این کتاب تکرار شده که وقتی آن را با دقت بخوانی، متوجه می‌شوی تغییر شخصیتی که برای بهبودی از اعتیاد به الکل لازم است، خودش را به چه شکل‌های گوناگونی نشان می‌دهد.

(کتاب الکلی‌های گمنام، ص۵۶۷)¹

نقل قول از کتاب ساعت به ساعت

آیا حالا آن «لحظات خوش» کذایی را به یاد می‌آوریم؟ «نشئگی» چقدر خوب است، نه؟ ما باید همین‌جا درنگ کنیم و ببینیم واقعاً چه شد که حالا مجبوریم برای هوشیاری بجنگیم. قطعاً به این خاطر نبوده که داشتیم خیلی خوش می‌گذراندیم!

کمکم کن تا یک بار صادقانه مشروب و مواد را خوب بسنجم، نه فقط نشئگی‌اش که جهنمی که با خودش می‌آورد.

من تنها نیستم

امروز من می‌دانم با کمک خدا می‌توانم هر کاری را که می‌خواهم، انجام دهم. وقتی احساس تنهایی یا ناراحتی می‌کنم، می‌توانم در درون خودم به دنبال کمک بگردم و می‌دانم که هست. همه ما در نهایت تنهاییم. همه باید درس عبرت خودمان را از زندگی بگیریم؛ یعنی بفهمیم برای چه کاری اینجا هستیم. ما نمی‌توانیم درس عبرت دیگران را برایشان بگیریم، مال خودمان به اندازه کافی سخت است. همین که روان خودم را شخم بزنم و با ناامنی و زخم‌هایش مواجه شوم، کار شاقی کرده‌ام. اگر بخواهی زندگی دیگران را برایشان زندگی کنی، بین خودت و خدا فاصله می‌اندازی، چرا که اولین راه رسیدن به خدا از طریق و درون توست.

{دکتر تیان دیتون}

پافشاری لجوجانه بر حفظ روابط قدیمی، وقتی از اساس روابط بر پایه مواد مخدر بوده‌اند، یعنی خراب کردن فرآیند بهبودی. آیا این بیماری ما نیست که همیشه یک بهانه خوب برای نزدیک ماندن به مواد پیدا می‌کنیم؟

به من این قدرت را بده توصیه‌های آنهایی که در این برنامه در کنارم هستند، گوش دهم. به حرف‌هایشان گوش بدهم و به توصیه‌هایشان عمل کنم.

Pg. 567 – 4th. Edition – Appendices II – Spiritual Experience 1


 ما به وقت تنهایی ترس و احساس طرد شدن از سویی کسانی که دوست‌شان داریم، به سادگی خودمان را آزار می‌دهیم. اما اگر هر روز در جلسات شرکت کنیم، یک راهنما پیدا کنیم و از او استفاده کنیم، کتاب‌مان را بخوانیم و به  توصیه‌هایی که به‌مان می‌شود، عمل کنیم، دیگر اصلاً آن‌قدر وقت نداریم که بخواهیم احساس تنهایی، ترس و طرد شدگی بکنیم.

همین حالا نشانم بده برای آنکه این ساعت را پاک و هوشیار بگذرانم، چه باید بکنم.

(ترجمه از کتاب Hour to Hour)