چگونه نسبت به بهبودی خود هشیار بمانیم؟/۱۱ دی

چگونه نسبت به بهبودی خود هشیار بمانیم؟/۱۱ دی

طی دوران بهبودی، مهم‌ترین چیزی که با کارکرد قدم‌ها به دست می‌آوریم موفقیت ما در برقراری ارتباط با خداوند است.

دعا و مراقبه را در صدر اولویت‌های خود قرار می‌دهیم و تصمیم می‌گیریم دعا و مراقبه، مثل خوردن و خوابیدن، جزیی لاینفک از زندگی ما گردد. بعد از این تصمیم‌گیری، نظمی را که لازمه انجام موفقیت‌آمیز این تصمیم است، به کار می‌گیریم.

از رفتارهای گذشته خود خسته شده‌ایم و همین احساس سرخوردگی ما را وادار به تغییر و پیشرفت می‌کند. می‌خواهیم با آنچه در گذشته بوده‌ایم تفاوت داشته باشیم و جای امیدواری است که این تغییرات درونی مدتی است شروع شده‌اند. همین که در حال حاضر این توانایی را یافته‌ایم تا به غیر از منافع خود به منافع دیگران هم بیندیشیم و احساسات آنها را هم مورد توجه قرار دهیم، دلیلی بر تعییرات بسیار مهم درونی ماست، خصوصاً اگر این حالت را با حالت وسوسه‌آلود سابق خود مقایسه کنیم.

بهبودی در معتادان گمنام به معنی آموختن روش زندگی است.

(کتاب پایه معتادان گمنام)

هشیاری 

آنچه را در اختیار داریم، فقط می‌توانیم با هشیاری حفظ كنیم…- کتاب پایه NA

چگونه نسبت به بهبودی خود هشیار بمانیم؟ ابتدا باید درك كنیم بیماری ما برای همیشه همراه ما خواهد بود. تفاوتی نمیکند چه مدت پاك بوده‌ایم، زندگی ما چقدر بهتر شده است و تا چه حد شفای معنوی یافته‌ایم، در هر حال، ما هنوز معتاد هستیم. بیماری ما صبورانه منتظر می‌ماند تا به محض اینكه به آن فرصت دهیم از دام رها شود.

هشیاری دستاوردی روزانه است. تلاش می‌كنیم دائماً هوشیار باشیم و در مقابله با مشكلات آماده باشیم. منظور این نیست كه باید همیشه بی‌دلیل ترس داشته باشیم که اگر برای لحظه‌ای غفلت كنیم، چیزی وحشتناك زندگی ما را تسخیر خواهد كرد؛ فقط به طور عادی احتیاط می‌كنیم.

دعای روزانه، شرکت منظم در جلسات و لطمه نزدن به اصول روحانی به خاطر انتخاب راه آسان‌تر، از اقدامات هشیارانه است. در صورت لزوم، ترازنامه تهیه می‌کنیم، آن را هر زمان که از ما خواسته شد، با دیگران در میان می‌گذاریم و بهبودی خود را با احتیاط پرورش می‌دهیم. مهمتر از همه، هشیار می‌مانیم!

تا وقتی هشیار میمانیم هر روز از اعتیاد خود تسكین موقتی پیدا می‌کنیم. هر روز اصول بهبودی را در تمام اعمال خود به كار می‌بریم و هر شب از نیروی برتر خود به خاطر یك روز پاك دیگر شكرگزاری می‌كنیم.

فقط برای امروز: هشیار هستم و هر كاری لازم باشد برای حفظ بهبودی خود انجام می‌دهم.

(کتاب فقط برای امروز، انجمن معتادان گمنام)