چگونه می‌توانیم تعهد خود را به بهبودی نشان دهیم؟/۱۹ خرداد

چگونه می‌توانیم تعهد خود را به بهبودی نشان دهیم؟/۱۹ خرداد

تا زمانی که آرامش خود را حفظ می‌کنم و به نیروی برتر خود تعهد می‌دهم حداکثر تلاش خود را به کار گیرم، می‌دانم که امروز از من مراقبت خواهد شد. (کتاب پایه NA)

بهبودی در معتادان گمنام برای ما یک اولویت است و برای زنده ماندن نیاز داریم تا در مسیر بهبودی قدم برداریم و همیشه ان را بعنوان یک مسئولیت و اولویت حفظ کنیم. ما امروز نسبت به این مسئولیت متعهد هستیم و اقداماتی که در بهبودی انجام می‌دهیم نشان دهنده میزان تعهد ما است. وقتی بیماری اعتیاد را می‌پذیرم و برای رهائی از آن رهنمودهای برنامه NA را به اجرا می‌گذاریم یعنی نسبت به بهبودی خود متعهد هستیم. 

تعهد یعنی ثبات قدم و پشتکار در انجام کار، یعنی با وجود تمامی مشکلات و سختی‌هایی که داریم با اصول برنامه بهبودی زندگی ‌کنیم و کارها را درست انجام دهیم.

عملکرد من در انجمن و در اجتماع و همچنین درخانواده، بیانگر تعهد من نسبت به اصول انجمن و بهبودی‌ام است.

ایمان به برنامه معتادان گمنام راه رهایی هر معتادی از بیماری اعتیاد است. با نگاهی گذرا به زندگی گذشته‌ی خود کاملا به این مطلب پی می‌بریم که تنها راه حل زندگی آشفته‌ی ما، زندگی به روال برنامه است. قبل از آمدن به NA کارهای زیادی انجام داده بودیم که در همه‌ی آنها به نوعی با شکست روبه رو شدیم.

امروز ما به نواقص اخلاقی خود آگاهی پیدا کردیم و نیاز داریم تا مدام با نیروی برتر در ارتباط باشیم. در زمان‌های مشخص دعا کنیم و سعی کنیم در حالت سپاس‌گزاری باقی بمانیم. با راهنمای خود دائماً در تماس باشیم و ازخطاها و اشتباهات خود تراز تهیه کنیم. اشتباهات را قبول کنیمِ، در جلسات حضور مرتب داشته باشیم و فعالانه خدمت کنیم.

بسیاری از ما احساس میکنیم تعهد اساسی ما در دوران بهبودی نسبت به نیروی برترمان است. با علم به اینکه برای پاک ماندن و دستیابی به بهبودی شخصی به نیرویی نیاز داریم، با نیرویی برتر از خود وارد مشارکت م‌یشویم. نسبت به زندگی در سایه مراقبت نیروی برتر خود تعهد می‌دهیم و در عوض، نیروی برتر نیز ما را هدایت می‌کند.

برای تعهد داشتن به شناخت و باور نیاز است. وقتی باورهای جدید برایمان کاربرد پیدا می‌کند، وقتی مسولیت‌های بهبودی را انجام می‌دهیم و موفقیت‌هایی درونی را حس می‌کنیم، متعهد به ارزش‌های خود می‌شویم.

برای اینکه در مسیر بهبودی باقی بمانیم نیاز به کارکرد قدم ششم داریم و باید در قدم ششم تلاش کنیم تا با تمرین مسئولیت‌پذیری اصل روحانی تعهد را به کار ببندیم.

خداوندا؛ اراده و زندگی‌ام را به تو می‌سپارم، مرا در بهبودیم راهنمایی کن و به من نشان بده چگونه زندگی کنم.