صداقت و راستگویی/۴ مرداد

صداقت و راستگویی/۴ مرداد

وقتی امروز بر آنچه که خوب است تمرکز می‌کنم، روزِ خوبی دارم. وقتی روی آنچه که بد است تمرکز می‌کنم، روزِ بدی دارم. اگر بر روی مشکلات تمرکز کنم، مشکل گسترده‌تر میشود. و اگر بر راه حل تمرکز کنم، راه گشاده‌تر می‌شود. (کتاب الکلی‌های گمنام صفحه۴۳۰)

بیایید در شکل دادن و ساختنِ صداقت، بر پایه‌ی عشق و معرفت کوشا باشیم. باشد که هیچگاه از صداقت پروا نداشته باشیم و شانه خالی نکنیم. و هر جا که لازم و ضروری است شجاعانه زبان به حقیقت بگشاییم… فقط به شرطی که از روی عشق باشد، نه از روی ترس و نفرت.

اینکه چگونه صداقت و راستگویی ما را آزاد و سبک بال میکند، چیزی است که مااعضاء AA بخوبی درک می‌کنیم. این صداقت ریسمانی را که روزگاری ما را به الکل طناب پیچ کرده بود، پاره می‌کند و در ادامه‌ی مسیر ما را از کشمکش‌ها و مصیبت‌های بعد از مشروبخواری می‌رهانَد و ترس و تنهایی را از ما دور میکند.

 یگانگی و وحدت انجمنِ ما و عشقی که ما نثار یکدیگر می‌کنیم، محصولِ آن نوع از درستکاری و صداقتی است که زیر سایه‌ی خداوند شایسته‌ی دریافت آن شدیم.


هر زمان که ذهنی،  درگیر نباشد، آمادگی دریافت حکمت الهی را دارد.

اگر ذهنمان آرام و رها باشد، چیزهای قدیمی را کنار می‌گذارد؛ در حال زندگی می‌کند و گذشته و آینده را در زمان حال حل می‌کند.

زمانی که در حال زندگی می‌کنم، راه‌حل‌ها ساده هستند و می‌توانم راهنمایی خداوند را در مسیرهای سخت زندگی و در لحظات پر تشویش، حس کنم.

امروز تمام افکار منفی و مخرب را کنار می‌گذارم تا بتوانم از زیستگاه عشق بیایم. امروز از شر همه عیب‌جویی‌ها و خشم‌ها و رنجش‌ها رها خواهم شد تا قلب و ذهن من باز شود. من امروز آزاد خواهم بود تا عشق را درک کنم و به دیگران عشق بورزم.

(بیل دابلیو /ترجمه : مسعود . ف)