صداقت نیاز به توضیح ندارد/۵ اردیبهشت

صداقت نیاز به توضیح ندارد/۵ اردیبهشت

گرفتاری‌های ما ساخته‌ی دست خود ما بوده است و بطری‌های مشروب، نمادی بیش نبوده‌اند. مضافاً، ما دیگر از جنگیدن با هر کسی و هر چیزی دست برداشته‌ایم، چرا که مجبوریم!

(کتاب الکلی‌های گمنام، صفحه ۱۰۳)

نقل قول از کتاب Hour To Hour

تمام زندگی‌تان وارونه شده و حالا وقت یک گریه‌ی جانانه است. گریه کنید، بگذارید قلب‌تان را شست‌وشو دهد. اگر توی خودتان بریزید، شما را از بین می‌برد. 

(دکتر هوک)

من برای رسیدن به آرامش، مسیر درون خودم را دنبال می‌کنم. آن‌ زمان که گریه از راه می‌رسد، روحم خبرش را به‌ام می‌دهد و من اجازه می‌دهم که اشک‌ها جاری شوند.

همین چیزهای کوچک، مهم است

همین چیزهای کوچک است که مهم‌اند و همین‌ها زندگی را می‌سازند، همین‌ها که خودشان را در روزم جا می‌دهند و آن را کامل می‌کنند؛ برنامه صبحگاهی‌ام، فعالیت‌های روزانه‌ام، آدم‌هایی که می‌بینم و با آنها وقت می‌گذرانم. چیزهای کوچک مثل یک پیاده‌روی مطلوب، ورزش کردن، امور روزمره و حتی خوردن غذاهای مورد علاقه‌ام، تمام اینها در کنار هم روزم را می‌سازد. در گذران امروزم، به خاطر خواهم سپرد که به هر آنچه خوشحالم می‌کند، توجه کنم و بابتش شکرگزار باشم. برای هر آنچه زندگی به من می‌دهد، در دل سپاس می‌گویم.

مرام و مسلک من شکرگزاری است.

(دکتر تیان دیتون)

پاداش صداقت

گاهی ما فکر می‌کنیم صداقت خیلی دشوار و دردناک است. تماماً گذشت است، بی آنکه چیزی از آن حاصل شود. با این حال، اگر ما کاملاً با خودمان صادق باشیم، نتایجی که حاصل می‌شود، مثبت است و بس.

مزایای صداقت تمام و کمال نسبت به انگیزه‌ها و احساسات‌مان چیست؟ یک مزیتش این است که دیگر مجبور نخواهیم بود با سرخوردگی و حقارتی که از پس خودفریبی می‌آید، مواجه شویم. بی‌شک در دوران مشروب‌خواری به اندازه کافی این تجربه‌ها را از سر گذرانده‌ایم.

صداقت نیاز به توضیح ندارد. آدم‌ها به طور ذاتی صداقت خالص را در دیگری تشخیص می‌دهند و به همین خاطر به آن شخص جذب می‌شوند. یک عضو صادق اِی‌اِی هم، آنکه با عیب‌های شخصیتی خود واقعاً رو در رو شده است، الگویی برای سایرین می‌شود.

آدم صادق برای خودش احترام قائل است و وجدانی آگاه دارد. در صداقت واقعی، هیچ نزاع درونی‌ای برای ظاهرسازی یا تظاهر به آنچه نیستیم، وجود ندارد.

صداقت ما را از رنج رها و آرام می‌کند، اضطراب را می‌گیرد و به جایش آرامش می‌آورد، به جای سردرگمی، اراده می‌آورد. اینها پاداش ارزشمند برای کسانی است که زمانی در جهان تاریک الکلیسم زندگی می‌کردند.

من از امروز سعی می‌کنم در تمام امور صادق باشم. هر اتفاقی بیفتد، من درباره انگیزه‌ها و احساسات واقعی‌ام دست‌کم با خودم صادق خواهم بود.

(از کتاب Walk In Dry Places)

ترجمه مجله اعتیاد: آزاده اتحاد