صداقت در قدم اول / ۲۸خرداد

صداقت در قدم اول / ۲۸خرداد

 با آن که «صداقت داشتن» کار ساده‌ای نیست، اما اجر بزرگی دارد.  کتاب پایه معتادان گمنام (فصل ششم)

وقتی که پرسیده می‌شود اصل روحانی موجود در قدم اول چیست، بعضی‌ها پاسخ می‌دهند پذیرش. عده‌ای دیگر می‌گویند تسلیم. ولی برای من صداقت مهمترین است. بعد از سال‌ها غوطه‌ور بودن در انکار، اقرار صادقانه به عجز و ناتوانی خود در برابر اعتیاد و اعتراف به غیر قابل اداره شدن زندگی‌ام، بی نهایت به رهایی من کمک کرد.

«تسلیم» به این معنی است که بیاموزم قدم یک NA را بطور کامل زندگی کنم تا بهبودی را تجربه کنم، نه اینکه فقط پاک بمانم. باید رشد کنم وگرنه مرگ در انتظارم است. پختگی برای بقاء الزامی است. باید تمایل داشته باشم که صداقت کامل را تمرین کنم تا بتوانم بطور کامل از این برنامه‌ی معنوی، استفاده کنم.

من فکر می‌کردم که بهبودی فقط پرهیز از مصرف مواد مخدر است. ولی حقیقت این است که من باید تغییراتی در تمامی زمینه های جسمی، روحی، روانی، احساسی و معنوی زندگی‌ام به وجود بیاورم.

تسلیم، پذیرش، مراقبت و صداقتِ با خود، کلیدهای من برای باز کردن در، به یک زندگیِ راه‌حل‌محور هستند. برخی مسائل بزرگ هستند و برخی کوچک بنظر می‌رسند. من دریافته‌ام که زندگی با هر یک از پیامدهای بیماریم که در قدم یک توصیف شده غیر ضروری است. وقتی اصول این قدم را بکار می‌گیرم، می‌تواند باعث آرامشِ آنی و کاهشِ غیر قابل اراده بودن، شود. سپس می‌توانم قدم‌های دیگر را بکار گیرم تا ضعف‌هایم را در مواجهه با زندگی، برطرف کنم. فهمیده‌ام وقتی که جنبه‌های دیگر بیماری را درمان کنم، یک دیوار محافظ به دورم کشیده می‌شود که کمک می‌کند یک شخص باثُبات و سالم باشم.

چشم ها و قلب خود را به روی تغییراتی که قدم‌های NA به وجود آورده‌اند، میگشایم. امروز از طریق روشن‌بینی میتوانم حقیقت را در زندگی خود درک کنم.

↔         ↔         ↔

وسوسه یک جریان فکری منفی بی‌پایان است و سمج، آزار دهنده و مرموز که از طریق لذت‌ها به‌هرنحوی به‌سوی من می‌آید تا به “فکر” من جهت دهد.

«کتاب پاک زیستن»

بیماری ما بیماری جالبی است وقتی وسوسه می‌شویم عواقب کار را از یادمان می‌برد.

ولی وقتی کاری را می‌خواهیم شروع کنیم ترس‌ها فقط عواقب آن را یادمان می‌اندازد.

«بیل ویلسون»

در مجله اعتیاد بیشتر بخوانید:

در جستجوی صداقت

تسلیم