صداقت ما را عاقل‌تر کرده است/۱۳ مهر

صداقت ما را عاقل‌تر کرده است/۱۳ مهر

صداقت و شناخت بیشتر درباره خودمان از دستاوردهای بزرگ قدم پنجم هستند.

(12& 12,Step Five, p.58)

اصل سادگی

صداقت پشتوانه‌ی برنامه‌ی بهبودی ماست. صداقت سفره‌ی دل ما را باز می‌کند. دیوارهایی را که دور دنیای پنهانی‌مان کشیده‌ایم، در هم می‌شکند. این دیوارها برای ما مثل زندان بودند. اما حالا همه چیز عوض شده. حالا ما آزادیم.

صداقت ما را عاقل‌تر کرده. دیگر دزدکی مشروب نمی‌خوریم. چیزی برای پنهان کردن نداریم.

آنها که در گذشته به‌مان اعتماد نداشتند، حالا روی صداقت‌مان حساب باز می‌کنند. آنها که سخت تلاش کردند از ما دوری کنند، حالا به دنبال‌مان هستند. صداقت با خود بزرگ‌ترین هدیه‌ایست که می‌توانیم به خودمان بدهیم.

نیایش امروز: نیروی برتر، تو خود حقیقتی. از درگاهت می‌خواهم که از حقیقت روی برنگردانم. دروغ نگویم. زندگی‌ام بر پایه‌ی صداقت باشد.

عمل امروز: بیست تا سی دقیقه به این می‌اندیشم که صداقت چطور زندگی‌ام را متحول کرده است.

اندیشه‌ی روز: حالا که از اعتیادمان رها شده‌ایم، فقط برای امروز زندگی می‌کنیم. دیگر باید از آنها که دوست می‌داریم، خواسته‌ی بیجا نداشته باشیم. حالا می‌توانیم مهر بورزیم، آنجا که دریغش کرده بودیم؛ می‌توانیم وقت بگذاریم و تلاش کنیم که متفکر، باملاحظه و مهربان باشیم. حتی با آنها که دوست‌شان نداریم، دست‌کم می‌توانیم سعی کنیم خوب رفتار کنیم، گاهی اصلاً تلاش کنیم که درک و کمک‌شان کنیم. آیا فقط همین امروز را حاضر می‌شوم به جای درک شدن، درک کنم، به اطرافیانم احترام بگذارم و با آنها خوش‌رفتاری کنم؟

مطمئناً اگر می‌خواستیم که واقعیت خودمان را بشناسیم و بپذیریم، مجبور بودیم که از خارج کمک بگیریم، یعنی کمک خداوند و یک انسان دیگر. با تمایل و اجتناب از پرده پوشی و پذیرا بودن می‌توانیم به راه تفکر سالم قدم بگذاریم که در آن شرط اصلی، صداقت و فروتنی هستند.

(کتاب دوازده و دوازده، ص۶۱)


مخفی‌کاری آزاردهنده است

«دروغ بخش اجتناب‌ناپذیر و طبیعی زندگی معتاد استمعتادان بر اثر انکار و تفکر بیمار (اغلب به طرز بسیار متقاعدکننده‌ایبه عزیزان‌شان دروغ می‌گویند تا آنها را نگه دارند، به دنیا دروغ می‌گویند تا از بدنامی دور بمانند و به خودشان دروغ می‌گویند تا عادت مصرف مواد را حفظ کنندآنها دروغ‌های بزرگ و کوچک می‌گویند تا پیش خود احساس مهم بودن کنند، از طرد شدن یا قضاوت دور بمانند و حفظ ظاهر کنند، تا جایی که یک زندگی خیالی برای خودشان بسازند که به‌مراتب قابل‌تحمل‌تر از واقعیت فعلی‌شان است

دکتر دیوید سَک، نویسنده کتاب « بی دروغ، اعتیاد ممکن نیست، بی صداقت، بهبودی ممکن نیست»، می‌گوید یکی از مفاهیم بنیادی زندگی در بهبودی، صداقت و روراستی با دیگران است؛ چرا که حقیقت فضایی را به وجود می‌آورد که اعتیاد دیگر امکان رشد در آن ندارد. 

مخفی‌کاری آزاردهنده استمساوی است با حال روحی نامساعد، وخامت سلامت و روابط کمتر ارضاکنندهتحقیقات نشان می‌دهد که مخفی‌کاری اضطراب، افسردگی، وخامت سلامت و حتی پیشروی هر چه سریع‌تر بیماری را افزایش می‌دهد.

(مجله اعتیاد)

در مجله اعتیاد بیشتر بخوانید: رازها اعتیاد را وخیم‌تر می‌کند