جلسات NA

دوستی/۲۷ تیر

سپس ما تصمیم گرفتیم تا من‌بعد در این نمایش زندگی، خداوند را کارگردان قرار دهیم. او کارفرما باشد و ما کارگرانش. او پدر باشد و ما فرزندانش. اکثر ایده‌های خوب ساده هستند و این عقیده، سنگ زیربنای گذرگاه جدید و پیروزمندانه‌ای است که ما از آن بسوی رهایی گام برداشتیم. (چگونگی عملکرد – کتاب الکلی های گمنام -ص۹۳)

نقل قولی از کتاب ساعت به ساعت

همه نیات خوب گذشته ما بطور مقطعی و در بهترین حالت خود، بدترین جلوه را داشتند. برخی از ما قصد نداشتیم همه چیز را بر هم بزنیم (اگرچه برخی از ما این نیت را داشتیم) و همیشه بی‌کفایتی خود را با سرزنش والدین، همسر، جامعه و یا نیروی برتر خود توجیه می‌کردیم. در این ساعت ما باید خود را بپذیریم و از جستجوی مقصر دست برداریم – مقصر خود ما هستیم!

همانطور که این برنامه به ما می‌آموزد، باشد که بفهمم سر رشته همه مشکلات به خودم می‌رسد و در این ساعت می‌توانم سرمنشاء بهبودی خود باشم.

دوستی

امروز من دوستان و همراهان خود را انتخاب می‌کنم . انتخاب کسانی که با آنها اوقات خود را سپری می‌کنم بسیار با اهمیت است و آرزو می‌کنم که روابطی را آغاز کنم که برایم احترام آورده و پرورش‌دهنده باشند . برای من تعداد انگشت شمار دوستان عزیزم بسیار ارزشمندتر از جمع کثیری از آشنایانم هستند . من انتخاب می‌کنم که در جایی مشارکت کنم که حس خوبی به من می‌دهند. من می‌خواهم هم دوستانی داشته باشم و هم دوست دیگران باشم. یکی از هدایای غیرعادی بزرگ شدن در خانواده‌ای مشکل‌دار و به‌هم‌ریخته، این بود که من ارزش دوستی‌ها را آموختم چرا که مجبور شدم برای برآورده‌شدن نیازهای اساسی خود به آنها روی بیاورم.

من برای داشتن دوستانم و هرآنچه از آنها یاد گرفتم و همه احساساتی که به من داده‌اند سپاسگزارم.

من قدردان دوستی‌ها هستم.‌

دکتر تیان دایتون/ترجمه: محبوبه

↔       ↔         ↔

نقل قول از کتاب Pocket Sponsor

تمام ما معتادان به مواد شیمیایی از یک‌جا می‌آییم، هیچ‌کجا. همه‌مان با تغییر موقعیت‌مان به «اینجا، همین لحظه» قدم به جهان بهبودی می‌گذاریم. از هیچ‌کجا تا اینجا، همین لحظه. کارساز است.

«لحظه» واحدِ کار زندگی من است.

نقل قول از کتاب Time for Joy

در این لحظه هر کجا هستم، خوب است. امروز، گذشته‌ام دوست من است و من تنها از آن درس می‌گیرم و قدردانی می‌کنم. هر آنچه مرا به امروز و این لحظه رسانده و از من انسانی قوی‌تر و عاقل‌تر ساخته، موهبت است.

مجله اعتیاد/www.etiad.org