بخشش/۲۶ بهمن

بخشش/۲۶ بهمن

اگر شدت بیماری شما به حدی است که ما از آن رنج می‌بردیم، به اعتقاد ما راه‌حل میان‌بُری برای‌تان وجود ندارد. ما در موقعیتی قرار داشتیم که زندگی برای‌مان غیر‌ممکن شده بود و به جایی رسیده بودیم که دیگر کمک هیچ انسانی نمی‌توانست ما را بازگرداند. در آن صورت می‌بایست یکی از این دو گزینه را قبول می‌کردیم، یکی اینکه تا آنجا که می‌توانستیم چشمان‌مان را کاملاً بر روی و.ضع غیر‌قابل تحمل‌مان می‌بستیم و راهی عاقبت دردناک خود می‌شدیم و دیگر این که کمک روحانی را قبول می‌کردیم. از آنجا که تمایلی باطنی در ما بود، کمک روحانی را پذیرفتیم و خواستیم در این راه قدم بگذاریم.

(کتاب الکلی‌های گمنام، راه حلی وجود دارد، صفحه ۲۵ و ۲۶)

نقل قول از کتاب Hour To Hour 

معمولاً در آغاز بهبودی ما زیاد خودمان را دوست نداریم. طبیعتاً دیگران را هم چندان دوست نداریم. با این حال، می‌توانیم این ارفاق را به بقیه بکنیم: حق انسان بودن، حق اشتباه کردن و حق صحیح بودن.

خدایا وقتی مردم آزارم می‌دهند، اجازه بده خونسرد باشم و رها کنم.

بخشش

من خودم را به این خاطر که بی‌نقص نیستم، می‌بخشم. تنها در این صورت می‌توانم خودم را دوست داشته باشم. «کمال» آن افسانه‌ای است که من در سرم با خودم این سو و آن سو می‌برم تا هم خودم را سرزنش و ویران کنم و هم دیگران را کم و ناقص ببینم؛ آن تصویر خیالی است که خودم را بر اساسش می‌سنجم و به‌ من احساس کم بودن می‌دهد، آن ترکه‌ای است که خودم را با آن فلک می‌کنم.

امروز کمال و زیبایی را در آنچه هست، می‌بینم. حالا دیگر خودم و همه را به این خاطر که آن‌گونه که انتظار می‌رود باشیم، نیستیم، می‌بخشم. ما همه در این زندگی فقط داریم دست و پا می‌زنیم و اکثر اوقات تلاش می‌کنیم بهترین عملکرد را داشته باشیم و بهترین‌مان را به نمایش بگذاریم، گاهی بدتر از آنچه باید ظاهر می‌شویم، گاهی بهتر. فقط برای یک روز هم که شده، تلاش می‌کنم نسبت به نقص‌ و‌ عدم کمال وسواس نداشته باشم. ناقص بودنم را می‌بخشم.

دکتر تیان دیتون

نقل قول از کتاب Pocket Sponsor

وقتی دعا می‌کنیم که خداوند قدرت به‌ ما عطا کند، جهان سختی‌هایی را بر سر راهمان‌ می‌گذارد تا ما را قوی کند. وقتی دعا می‌کنیم که شجاعت به‌ ما عطا کند، جهان خطر پیش پایمان می‌گذارد تا بر آن غلبه کنیم. وقتی دعا می‌کنیم که صبر به‌مان عطا کند، جهان ما را در صف‌های طولانی و ترافیک‌ قرار می‌دهد. شما برای چه‌ دعا می‌کنید؟

من شاید عنایت بخواهم اما جهان فرصت پیش پایم می‌گذارد.

طوری زندگی کنید که اگر کسی بد شما را گفت، هیچ‌کس باور نکند.