رفتار افراطی معتادان/۳ اسفند

رفتار افراطی معتادان/۳ اسفند

همه‌ی آشفتگی‌ها از این احساسِ عمیق و آزار دهنده ناشی می‌شود که ما باید با آنچه که هستیم متفاوت باشیم. اگر بتوانیم کاملاً بپذیریم چه کس و چه چیز هستیم و اینکه هر لحظه در حال تغییریم، آنگاه می‌بینیم که در عرصه‌ی بی‌حد و حصر و بی سر و صدای «لحظه‌ی حال» در حال حرکتیم. 

(کتاب پاک زیستن NA)

وقتی در ما رنجش و یا احساس شدید دیگری بوجود می‌آید، استفاده نکردن از قدم‌ها، می‌تواند باعث لغزش‌مان شود.

رفتار افراطی، وجه مشترک همه معتادان است. گاه ما سعی می‌کنیم آنقدر خودمان را از چیزی پُر کنیم، تا شاید راضی شویم، اما می‌بینیم که هیچ چیز نمی‌تواند راضی‌مان کند. این، جزئی از الگوی رفتاری معتادگونه ما است. برای ما هیچ وقت، هیچ چیز کافی نیست. بعضی وقت‌ها ما این مطالب را فراموش کرده و فکر می‌کنیم که فقط اگر بتوانیم به مقدار کافی غذا، رضایت جنسی و یا پول بدست آوریم، راضی می‌شویم و همه چیز درست می‌شود. هوای نفس، وادارمان می‌کند که تصمیمات خودرا بر مبنای سوء استفاده، خودخواهی، شهوت و یا غرور بیجا بگیریم.

ما دلمان می‌خواهد که همیشه حرف، حرف خودمان باشد. غرورمان می‌گوید که خودمان به تنهای می‌توانیم موفق شویم، اما وحشت و احساس تنهایی سابق دوباره سراسر وجودمان را فرا می‌گیرد. ما متوجه شده‌ایم که در واقع، خود به تنهایی نمی‌توانیم موفق شویم، زیرا هر وقت سعی کرده‌ایم، اوضاع خرابتر شده است. لازم است که مرتب به‌ما یادآوری شود که از کجا آمده‌ایم و در صورت مصرف، بیماری‌مان بصورت مضاعفی بدتر خواهد شد. اینجا، جایی است که نیاز به کمک انجمن معتادان گمنام داریم.

(کتاب پایه NA)

اگر چه پاک زندگی کردن به این معنی نیست که در بحران باشیم، اما ممکن است بعضی مواقع اینگونه به نظر آید. احساسات ما شدید است. تغییرات زیادی در زندگی‌مان در حال وقوع است و تغییر می‌تواند آشفته کننده باشد، حتی وقتی که مثبت باشد.

(کتاب پاک زیستن)

نیایش امروز

خداوند بزرگ مهربان

توانایی عشق به دیگری را در وجودم بارور ساز، تا انسان‌ها را خالصانه دوست بدارم و بهترین لحظات لذت زندگی‌ام، لحظاتی باشد که بدون هیچ نوع چشم‌داشتی، خدمتی به همنوعم می‌کنم.

مرا از هر نوع نفرت و کینه‌ای که حوادث تلخ روزگار بر وجودم نهاده است، رها کن، تا با رهایی از نفرت و کینه، بتوانم دیگران را آن طور که هستند، بپذیرم و دوست بدارم.