وقتی داری مهربانی می‌کنی، اشکالی ندارد افراط کنی/۱۳ آذر

وقتی داری مهربانی می‌کنی، اشکالی ندارد افراط کنی/۱۳ آذر

اگر فرامین یک نیروی برتر را دنبال کنید همین اکنون در یک دنیای جدید و فوق‌العاده زندگی خواهید کرد؛ شرایط و موقعیت فعلی شما هر چه باشد فرقی ندارد!

(کتاب الکلی‌های گمنام، کار کردن با دیگران، صفحه ۱۰۰)

نقل قول از کتاب Hour To Hour

و شروع یک روز هوشیار دیگر. در این دوره بهبودیِ تازه، ما از تازه‌واردها با آغوش باز استقبال می‌کنیم. امروز ما یک کار خوب برای کسی می‌کنیم؛ قهوه برایش می‌بریم، او را به صندلی‌اش هدایت می‌کنیم، یک زیرسیگاری را بعد از استفاده خالی می‌کنیم.

خدایا، حالا که تو را درک می‌کنم، هر روز نشانم ده که چه کار خوبی برای همدرد دیگری انجام دهم.

شنوایی درونی، بینایی درونی

امروز من به صدای درون خودم اعتماد می‌کنم. آن پیام آشکاری که درونم زمزمه می‌شود، بیشتر از هزاران صدای دیگر حرف برای گفتن به من دارد. درونم یک راهنما دارم که خوبِ من را می‌خواهد. چیزی درون من وجود دارد که تصویر کلی را می‌بیند و می‌داند که همه چیز چطور کنار هم جفت و جور است. صدای درونم شاید مثل حسی قوی، ضربه‌ای از درون، حس ششم یا ادراک درونی نمود پیدا کند. بنابراین یاد می‌گیرم که هر گاه صدای درونم به سراغم بیاید، حواسم را جمع ‌کنم. من می‌دانم که در درونم چه می‌گذرد. اگرچه این دنیا من را عادت داده که دائماً بیرون از خودم در پی معنا باشم، امروز می‌دانم که باید به صدای درونم گوش دهم.

من به صدای درونم اعتماد می‌کنم.

(دکتر تیان دیتون)

نقل قول از کتاب Pocket Sponsor

وقتی داری مهربانی می‌کنی، اشکالی ندارد افراط کنی. اما موقع گرسنگی، خشم، تنهایی و خستگی نه؛ اشکال دارد. افراط معمولاً آدم را به انحراف می‌برد.

♠              ♠              ♠

برای کمک به دیگران دنبالِ دلیل مباش، و بخشندگی کن بی‌توقع و بلاعوض.

(رُی بنِت)