ثبات عاطفى/۱ بهمن

ثبات عاطفى/۱ بهمن

بهترین فرصت‌ها زمان‌هایی هستند که اصلاً فکرش را هم نمی‌کنیم. ماندن در انتظار روزهای نیامده و بودن در حسرت روزهای گذشته، تنها نتیجه‌اش، غفلت از زمان “حال” خواهد بود.

فرصت‌های زیادی در زندگی هر کدام از ما هست که می‌توان از آنها بهترین بهره‌ها را برد، اما به محض غفلت، دیگر باز نخواهند گشت.

شرکت در جلسه‌ای که در هر جای دنیا برگزار می‌گردد، بهترین فرصتی است که یک معتاد می‌تواند پیام بهبودی را دریافت کند، تازه‌واردی  امید را در خود حس کند، راه حلی به معتادی در حال مصرف الهام گردد، پیام عضوی راهگشای درد ِ عضو دیگری شود. این لحظات، لحظات نابی هستند که اگر در پی این فرصت‌ها، میان بیست و چهار ساعت روزمره خود «فقط برای امروز» بگردیم، می‌بینیم که هدیة ارزنده‌ای است برای پیگیری اهداف و رسیدن به آرزوها و خواسته‌هایمان و مهم تر از هر چیز، جهت رسیدن به اراده‌ی نیروی برترمان. فقط برای امروز فرمول با ارزشی است که با وصف تمرکز بر روی امروز، دورنمایی واضح از آینده را ارائه می‌دهد، چرا که آینده چیزی نیست جز عملکرد امروز ما.

فقط براى امروز، افكارم را بر روى بهبودي‌ام متمركز خواهم كرد، زندگى مى‌كنم و بدون مصرف هيچ گونه ماده مخدّرى روز خوبى خواهم داشت.

بسيارى از ما متوجه شديم كه اختصاص دادن قدرى از وقت‌مان به سكوت، ما رادر ايجاد رابطه آگاهانه با نيروى برترمان كمك مى‌كند. ساكت كردن مغز و مراقبه، مى تواند ما را به طرف آرامش و سكون هدايت كند. ساكت كردن مغز، در هر زمان، هر جا و هر شكلى مى‌تواند انجام شود و طريقه آن به خود فرد بستگى دارد.

نيروى برتر ما، هميشه در دسترس همگى ماست. وقتى آگاهى از خواست او را براى خود جويا مى‌شويم راهنمايى لازم را دريافت مى‌كنيم. به تدريج  خدا محورى‌مان، بيشتر از خود محورى‌مان مى‌شود. يأس‌مان تبديل به اميد مى‌گردد. تغيير ما همچنين با ناشناخته‌ها كه منبع بزرگى براى ترسند، ارتباط پيدا مى‌كند. نيروى برتر ما، منبع شهامتى است كه براى روبرو شدن با ترس به آن نياز داريم.

ما بعضى از چيزها را بايد بپذيريم و بعضى‌ها را مى‌توانيم تغيير دهيم. دانش درك تفاوت آن دو، به مرور از راه رشد برنامه روحانى‌مان پيدا مى‌شود. در صورتى كه ما به طور روزانه از وضعيت روحانى خود مراقبت كنيم، آسان‌تر مى‌توانيم با دردها وسردرگمى‌هاي مان روبرو شويم. اين همان ثبات عاطفى است كه ما شديداً بدان نيازمنديم. ما با كمك نيروى برترمان، ديگر هرگز مجبور نيستيم دوباره مصرف كنيم.

منبع: سایت انجمن معتادان گمنام ایران www.na-iran.org