سبک زندگی بعد از ترک اعتیاد سالم و پرانرژی

تعادل عاطفی/۱۸ بهمن

خود را به خدایی که درک میکنی بسپار، خطاهایت را در مقابل خداوند و دیگران بپذیر. خرابی‌های گذشته را جبران نما. از آن‌چه که به دست می‌آوری آزادانه ایثار کن و به ما بپیوند. ما در این انجمن معنوی همراه تو خواهیم بود و در این راه پر فراز و نشیب به‌سوی یک سرنوشتِ شایسته، به طور قطع با بعض از ما ملاقات خواهی کرد.

تا آن موقع، خدا یار و نگهدارت باشد.

(كتاب الکلی‌های گمنام، صفحه ۱۶۴)

نقل قول از کتاب ساعت به ساعت

آدم‌ها تحت فشار معمولاً یا جنگ و گریز را انتخاب می‌کنند یا خشم و گریز. زن‌ها بیشتر از درِ ملایمت و دوستی وارد می‌شوند و سعی می‌کنند دیگران را به آرامش دعوت کنند و با آنها متحد شوند. در پیشبرد بهبودی، شما حتماً استراتژی‌های زیادی را به کار می‌برید. سعی کنید استراتژی‌هایتان، تا جایی که می‌توانید، کنشگرایانه باشد. هر چه بیشتر (با فکر و تأمل) کنش داشته باشید و نه واکنش (از روی غریزه)، مسیر را بهتر و راحت‌تر طی خواهید کرد. من دیگر برای رفتارهایم و تصمیماتی که در آینده باید بگیرم، به دنبال راهکار و رهنمود خواهم بود. به دشواری‌های زندگی‌ام، واکنش منفی و احساسی نشان نخواهم داد.

هم در جسم زندگی خواهم کرد، هم ذهن

زندگی به همان اندازه از دستان من دور است که باران، ابر یا غروب آفتاب. اگر قرار باشد تا ابد در ذهن و خیالم زندگی کنم، هرگز نخواهم دانست که چگونه باید بود، چه باید کرد و چگونه باید عمل کرد. باید در جسم خودم هم زندگی کنم، در هر لحظه، در لحظه باشم، در تعادل ذهن و روح، تا بتوانم حس کنم کجا هستم و جریان زندگی دارد مرا به کجا می‌برد. تا بتوانیم از آنچه مانع بروز وجه نیک ما می‌شود، رها شویم. تا بتوانیم فارغ از رنج التیام‌نیافته گذشته زندگی کنیم. تا بتوانیم از تکرار الگوهای مخرب گذشته در روابط امروز جلوگیری کنیم. 

تعادل عاطفی باعث می‌شود در این حالِ زنده و همواره در تغییر زندگی کنیم تا بتوانیم در هر زمان یا موقعیتی کنشِ در لحظه داشته باشیم. تا به آن تعادل درونی برسیم که بتوانیم کنشگرا، منعطف و زنده باشیم. تا بتوانیم در لحظه زندگی کنیم.

زندگی در خیال، جلو خودانگیختگی¹ را می‌گیرد.

(دکتر تیان دیتون)


تعادل عاطفی چیست؟

تعادل عاطفی به برقراری توازن بین احساسات خوشایند و ناخوشایند در زندگی ما اشاره دارد. تعادل عاطفی یعنی ادغام احساسات مثبت و منفی به گونه‌ای که ما بتوانیم در زندگی خوشی و سلامتی داشته باشیم.


پانوشت

1 خودانگیختگی نیرویی است که ما را به جلو حرکت می دهد – نیروی درونی ما برای دستیابی، تولید کردن، توسعه دادن و تداوم حرکت به جلو است.  خودانگیختگی شما است که شما را به جلو سوق می دهد. با خودانگیختگی شما می آموزید و رشد می کنید – صرف نظر از شرایط خاصی که در آن هستید.

بهمین دلیل است که خودانگیختگی یک ابزار اساسی برای رسیدن به اهداف، دستیابی به رویاها، و موفقیت در سفری است که به آن زندگی می گوییم.

عوامل موجود در خودانگیختگی

سه عامل برای ایجاد قوی ترین سطوح خودانگیختگی ضروری هستند:

اعتماد به نفس و خودکارآمدی.

تفکر مثبت، و تفکر مثبت درمورد آینده.

تمرکز و اهداف قوی.

در مجله اعتیاد بیشتر بخوانید

هوشیاری عاطفی؛ مدیریت احساسات بدون الکل

کاری که مصرف روزانه ماری‌جوانا با شما و مغز شما می‌کند

4 Habits of Emotionally Balanced People