هر روز شروعی تازه/۵ دی

هر روز شروعی تازه/۵ دی

شادی شکلی از آزادی است و تمام مردم دنیا باید آزادِ آزاد باشند. من این شادی و این آزادی را خودم به دست آوردم.

(آنجلا اِل. وُزنیاک)

زندگی یک فرآیند است و ما به زیبایی رو به بهبودیم. دیگر با مواد به بدن و ذهن‌مان آسیب نمی‌رسانیم. هر روز، زمان مشخصی را به رهنمودها اختصاص می‌دهیم. قدم‌های برنامه‌ی دوازده‌قدمی را مشق می‌کنیم و همین‌طور که به تعداد روزهای پرهیزمان اضافه می‌شود، بهتر و بهتر می‌شویم. دیگر از رفتارهای قدیمی فارغ‌ایم و حالا وقت رهایی ازنگاه‌های منفی است.

باید به دنبال خِیر در تجربه‌ها و دوستان‌ و آشنایان‌مان باشیم تا از این‌همه استیصال رها شویم. این منش نه فقط برای خودمان که برای دیگرانی که مهر ما را دریافت می‌کنند، شادی می‌آورد. شادی و خوشبختی نتیجه‌ جانبی درست‌زیستن است.

بیایید همین امروز، لحظه‌ای درنگ کنیم، هر دم، کنشی در انتظار واکنش ماست. آن [کنشی] که به مذاق خود باطنی‌مان خوش می‌آید و حس خوب به‌مان می‌دهد، آن درست است. شادی خود از پی‌اش می‌آید.

شادی همیشه در اختیار من است. تبلورش در گرو نگاه من است.

(ترجمه از کتاب A Day at a Time)

ما در مسیر رشد هستیم

مادرم مرد و من تازه پنج سال بعد فهمیدم که چقدر دوستش داشتم.

(لیلیان هلمان، رمان، نمایشنامه و فیلمنامه‌نویس امریکایی)

روزها به ما کمک می‌کنند به خاطر بیاوریم که همیشه در حال تغییریم. هر آنچه امروز بر ما و در احساسات‌مان آشکار و برجسته استسختی‌هایی که شاید با والدین، همسر یا محبوب‌مان داشته باشیم، نگرانی‌هایی که نسبت به فرزندان‌مان در خود احساس می‌کنیمهمه بخشی از اتفاقات در جریانی است که ما نمی‌توانیم پیش‌بینی‌شان کنیم. دقیقاً همان زمانی که فکر می‌کنیم راه را می‌شناسیم، ناغافل مسیر عوض می‌شود. روابط‌مان، درست مثل خود ما، دگرگون و بالغ می‌شوند. حتی وقتی از محبوبی جدا می‌شویم، روابط‌مان بهبود می‌یابد، چرا که در مسیر رشدیم.

وظیفه‌ی امروز ما این است که با خودمان صداقت داشته باشیم، به دیگران احترام بگذاریم و به نیروی برترمان اعتماد کنیم. در ادامه‌ این پیش‌روی، قدم‌هامان را درست برمی‌داریم. ما از درون تغییر می‌کنیم و اطراف‌مان هم تغییر می‌کند. ما به آینده امید می‌بندیم، چرا که سرنوشت در دست خداست.

من نمی‌توانم مسیر رشدم را پیش‌بینی کنم. از این رو، تنها با خودم صادق می‌مانم و پذیرای شگفتی‌ها خواهم بود.

(Touchstones, Meditations For Men)