تجلی مقدس/۱۸ دی

تجلی مقدس/۱۸ دی

ما باید همان پذیرش و درکی را داشته باشیم که مادران و همسران صبور با الکلی‌ها داشته‌اند. اگر به جز این بود بسیاری از ما امروز خانه و کاشانه‌ای نداشتیم و احتمالاً مرده بودیم. (کتاب الکلی‌های گمنام، شروع اقدامات، صفحه ۸۲)

نقل قول از کتاب Hour To Hour

البته که عشق دادن و عشق گرفتن وجه مهمی از تعادل در زندگی‌های ماست، اما هرگز مشکل اعتیاد به الکل یا سایر مواد مخدر را حل نمی‌کند. ما گاهی به جای آنکه با احتیاط و آهسته قدم برداریم، بر احساس قدرتمند عشق تمرکز می‌کنیم.

خدای خالق، آن‌گونه که تو را لمس می‌کنم، بگذار عشق دیگران را احساس کنم، اما نه آنکه به اشتباه آن را وسیله‌ای برای رسیدن به بهبودی بدانم، چرا که این دوست داشتن خودم است که مرا به بهبودی می‌رساند.

تجلی مقدس

من می‌توانم زندگی بهتر را تجسم کنم. می‌توانم زندگی مطلوبم را تصور کنم. می‌توانم اراده‌ام را با نیروی الهی همسو کنم و با بردباری و آرامش باور کنم، اعتماد کنم که تصوراتم آن زمان که باید اتفاق خواهد افتاد. می‌توانم بهترینِ خودم را پیشِ رویم ببینم.

(دکتر تیان دیتون)

تجلی مقدس زمانی اتفاق می‌افتد که شما با خود مقدس‌تان ارتباط برقرار می‌کنید و پذیرای راهنمایی، انرژی، قدرت، عشق و خرد آن هستید. خود مقدس شما تمام جواب‌ها را می‌داند و می‌تواند در تمام وجوه زندگی به‌تان کمک کند. اگر از خود مقدس‌تان تأیید، دانایی، انرژی یا هر هدیه دیگری می‌خواهید، همین حالا بخواهید. با سکوت و آرامش، یعنی خالی کردن ذهن از فکر و رسیدن به یک حالت ساکت و آرام، با خود مقدس‌تان ارتباط برقرار کنید. البته که خود مقدس شما در هوشیاری همیشه با شماست، اما اغلب در سکوتِ بی‌فکری است که امکان دریافت انرژی از خود مقدس‌تان آسان‌تر و بیشتر است. بدانید که خود مقدس شما همیشه به هر درخواستی پاسخ می‌دهد. جواب، انرژی و تأیید هر زمان که بخواهید، به شما داده می‌شود.

نقل قول از کتاب Pocket Sponsor

ما بعضی‌هامان وقتی نور را می‌بینیم، تغییر می‌کنیم، بیشترمان وقتی حرارت را حس می‌کنیم، تغییر می‌کنیم. آیا منتظرید از حرارت بسوزید تا آنچه را که باید، انجام دهید؟

اگر من تغییر نکنم، منِ پاک و هوشیار تغییرم خواهد داد.