مشکلات زندگی قرار نیست جلو پیشرفت معنوی را بگیرد/۱۶ آذر

مشکلات زندگی قرار نیست جلو پیشرفت معنوی را بگیرد/۱۶ آذر

عذاب جهنمی از بین رفته. من دیگر با خودم، شما، زندگی و خدا یا شیطان نمی‌جنگم. با خود، با مردم و با خدایی که درک می‌کنم صلح کرده‌ام و همین یک دلیل است که دیگر الکل نمی‌زنم.

وقتی می‌گویم من یک الکلی هستم بدین معنی است: من نمی‌توانم هم مشروب‌خواری کنم هم زندگی. و نیز به تنهایی نمی‌توانم دست از الکل بردارم.

(چاک سی، کتاب یک عینک جدید)

وقتی اتفاقی ناراحت‌کننده برایت می‌افتد و دلسرد می‌شوی، سعی کن این را بفهمی که سختی‌ها و مشکلات زندگی قرار نیست جلو پیشرفت معنوی تو را بگیرد، بلکه قرار است توان تو را محک بزند و عزمت را برای ادامه زندگی بیشتر جزم کند. هر آنچه اتفاق می‌افتد یا برای این است که تو بر آن چیره شوی یا از آن استفاده کنی. هیچ‌ چیز نباید تو را برای مدتی طولانی دلسرد کند و هیچ مشکلی نباید بر تو چیره شود و شکستت دهد. قدرت خدا همیشه هست، در انتظار اینکه تو به آن تمسک جویی. هیچ‌ چیز آن‌قدر بزرگ نیست که نشود بر آن چیره شد، یا اگر نه، از آن استفاده کرد.

(ترجمه از کتاب ۲۴ساعت در روز)

امروز من خانه خودم را پاکیزه نگه می‌دارم و به بقیه کاری ندارم؛ حالا شاید از این به بعد درک شیوه‌ زندگی منِ بهبود یافته برای دیگران سخت باشد. سعی می‌کنم زندگی‌ام را پاک پیش ببرم و دیگر نگران نتیجه نیستم. طوری عمل خواهم کرد که زندگی کردن با خودم برایم آسان‌تر شود که وجدانم آسوده‌تر باشد. حرف‌های منفی دیگران دیگر بر من اثر ندارد. دیگر این خودم هستم که تصمیم می‌گیرم چه کسی می‌خواهم باشم. دیگر نیاز نیست از خودم دفاع کنم و خودم را توضیح بدهم. دیگر برای اینکه خودم باشم، نیاز به اجازه دیگران ندارم. امروز دیگر به خودم اجازه می‌دهم که در پوست خودم خوشحال باشم. خودم را، صرف‌نظر از فکر دیگران درباره‌ام، خوب بدانم. حالا دیگر خودم را خودم خلق می‌کنم.

(دکتر تیان دیتون)


سپردن به خدا

در طول روز هرگاه مًردد و آشفته می‌شویم، مکث می‌کنیم و از خدا میخواهیم که فکر و عمل درست را به ما نشان دهد و مرتباً به خود یادآور می‌شویم که ما دیگر کارگردان صحنه نیستیم. متواضعانه و به دفعات با خود می‌گوییم: «باشد که ارداده‌ی تو به انجام رسد». بدین ترتیب از جانب هیجانات، ترس، خشم، نگرانی، خوددلسوزی و یا تصمیمات احمقانه تهدید نمی‌شویم. قابلیت ما به مراتب بیشتر می‌شود و به سادگی خسته نمی‌شویم، چرا که انرژی خود را مانند زمانی که سعی داشتیم زندگی را به میل خود ترتیب دهیم، بیهوده و احمقانه هدر نمی‌دهیم.

(کتاب الکلی‌های گمنام، صفحه ۸۷-۸۸)