آخر خط اعتیاد

از درمان‌های خطرناک استفاده نکنید/ ۲۱تیر

تک تک کسانی که روزی مشکل مشروب خوری داشته‌اند حتی در طول دوران هشیاری خود همیشه «آمادگی اعتیاد» را در وجود خود خواهند داشت.

بنابراین بسیاری از ما سعی میکنیم بفهمیم آیا پزشک یا دندانپزشکی که پیش او رفته‌ایم از گذشته‌ها کاملاً آگاهی دارد و آیا آنقدر درباره الکلیسم می‌داند که خطری را که از جانب داروها ما را تهدید میکند درک نماید.

ما در مورد داروهایی که مصرف می‌کنیم نگران هستیم، از شربت سرفه الکل‌دار، کدئین یا برومور و تمام آن سیگار‌های رنگارنگ، پودرها، مسکنهای بیحسکننده، مایعات و بخارهایی که گاهی اوقات داروخانه‌های بدون مجوز یا متخصصین بیهوشی آماتور آزادانه بیرون میدهند، دیگر استفاده نمیکنیم .

ما در میان جمعیت الکلی‌های گمنام دریافتیم که زندگی بدون مواد مخدر بسیار بهتر و رضایتبخش‌تر از زندگی بود که در آن حالات‌مان ثابت نبوده و لحظهبهلحظه عوض میشد.

جادوی مواد شیمیایی الکل یا (هر ماده مثل آن) به نوعی فقط محدود به ذهن خود ما می‌شد. هیچ کس دیگری نمی‌توانست در آن احساس مطبوع و لذت بخش با ما شریک شود. ولی ما حالا شادی طبیعی و بدون دخالت ماده مخدر خود را با هر کس دیگری در انجمن الکلی‌های گمنام یا هر کس دیگری بیرون از انجمن، تقسیم می‌کنیم.

پس از آن ما این توانایی را پیدا می‌کنیم که تصمیمات مطمئن و مستقلی بگیریم. تصمیماتی که کمتر بر پایه هوس یا اشتباهی باشد که بر اثر مواد شیمیایی برای ارضای فوری آن هوس به وجود آمده است.

دیگر استفاده از مواد شیمیایی برای ادامه زندگی، علاقه ما را جلب نمی‌کند چون که حالا می‌فهمیم زندگی واقعاً یعنی چه.

از کتاب هشیار زیستن، الکلی های گمنام

↔         ↔         ↔

نقل قول از کتاب Pocket Sponsor

مگر چه می‌شود آدم‌ها با تو موافقت نکنند یا بکنند؟ برنامه ما راهکار ارائه می‌دهد، نمی‌خواهد تو را شبیه بقیه بکند.

من برای اینکه احساس راحتی بکنم، نیاز به همسانی با دیگران ندرام. «راحتی» یعنی ارتباط آگاهانه، نه تقلید آگاهانه.

از کتاب Walk Softly and Carry a Big Book

برای رسیدن به اهدافت، رفتارت را عوض کن، نه آنکه اهدافت را عوض کنی تا با رفتارت جور دربیاید.

نقل قول از کتاب Time for Joy

امروز من تمام آن انرژی‌ را که جلو واقعیتم را می‌گیرد، رها می‌کنم. انرژی مثبت و عاشقانه را جایگزینش می‌کنم و می‌پذیرم که من با هر آنچه هستم، راحتم.

حالا دیگر پذیرای مشاهده معجزه عشق در زندگی‌ام هستم.