مهلت روزانه

مهلت روزانه/۲۷ اسفند

ما از الکلیسم، شفا پیدا نکرده‌ایم. آنچه که حقیقتاً به دست آورده‌ایم یک فرصت روزانه برای حفظ وضعیت روحانی‌مان است.

(کتاب الکلی‌های گمنام، صفحه ۸۵)

ما اعضاء A.A از اصول معنوی پیروی میکنیم؛ زیرا اول از همه مجبوریم، در درجه دوم بایستی که چنین کنیم و در نهایت چون که عاشق آن نوع زندگی‌ای هستیم که این پیروی و اطاعت از اصول روحانی به ارمغان می‌آورد. رنج بزرگ و عشق عظیم، اصول اساسی AA  هستند و اگر این دو را سرلوحه قرار دهیم به چیز دیگری نیاز نداریم.

(کتاب دوازده قدم و دوازده سنت)

یک پرتو از یک نیایش

خداوندا، آرامشی عطا فرما تا بپذیرم آنچه را که نمیتوانم تغییر دهم، شهامتی تا تغییر دهم آنچه را که میتوانم و بینشی که تفاوت این دو را بدانم.

ما برای دعای آرامش ارزش قائل هستیم چرا که بینش جدیدی برای ما به ارمغان می‌آورد و می‌تواند عادت قدیمی و نسبتاً مهلک گول‌زدنِ خودمان را از میان ببرد.

در پرتو این دعا در صورتی که به شکست اقرار کنیم و آن را بپذیریم دیگر به هیچ وجه شکست، فاجعه به شمار نمی‌آید. اینک می‌دانیم که مجبور به فرار نیستیم. و حتی مجبور نیستیم که با صرف نیرویی زیاد از منبع اراده شخصی بر ویرانی ناشی از شکست غلبه کنیم؛ که این کار تنها مشکلی به مشکلاتمان خواهد افزود.

(مجله گریپ واین، مارس ۱۹۶۲) 

شراب موفقیت

مسائل ناخوشایند و غیر منتظره تنها مسائلی نیستند که نیاز به خویشتن داری دارند. وقتی به دستاوردها و موفقیت‌های مادی دست می‌یابیم باید فوق العاده هشیار باشیم چرا که هیچ کس به اندازه ما عاشق پیروزی‌های فردی نیست. ما موفقیت را همچون شرابی که هرگز در سر حال آوردن ما شکست نمی‌خورد نوشیدیم. اعتماد به نفس مغرورانه‌ی ما چشم‌هایمان را کور کرد و خودمان را بزرگ قلمداد کردیم.

حال که در الکلی‌های گمنام هشیار هستیم و در حال بازیافتن ارج و قربی در نزد دوستان و همکاران شغلی‌مان می‌باشیم، می‌دانیم که باید همچنان در تمرین برنامه چالاک باشیم. به عنوان بیمه‌ای در برابر خطرات ناشی از خودبزرگ‌بینی، غالباً می‌توانیم خودمان را با یادآوری این نکته که اگر امروز هشیار هستیم فقط به لطف خدا است، امتحان کنیم و به یاد داشته باشیم هر موفقیتی که به دست می‌آوریم بیشتر از آنِ پروردگار است تا ما.

(کتاب دوازده قدم و دوازده سنت)

(کتاب از دیدگاه بیل، انجمن الکلی‌های گمنام)