به‌کارگیری شجاعت/۱ مرداد

“بزرگترین آزمایش شجاعت بر روی زمین، تحمل شکست بدون از دست دادن قلب انسان‌ها است.“ –  رابرت گرین اینگرسول

 ترس مغز را فلج می‌کند. پیشرفت از شجاعت به‌وجود می‌آید.

 ترس باور می‌کند. شجاعت شک و تردید.

ترس زمین می‌افتد و دعا می‌کند‌. شجاعت برمی‌خیزد و فکر می‌کند.

ترس عقب‌نشینی می‌کند. شجاعت به پیش می‌رود.

ترس بربریت است. شجاعت تمدن.

ترس معتقد به سحر و جادو، شیاطین و ارواح است.

ترس خرافات است. شجاعت علم.

رابرت گرین اینگرسول

یک کلمه که اغلب در بحث‌های گروهی شنیده می‌شود اراده است. با این حال، اراده به انجام کاری بدون «عمل» برای انجام آن، فایده‌ای ندارد. این شجاعت است که «امکان» را به «واقعیت» تبدیل می‌کند و به ما اطمینان می‌دهد که در زندگی، غیرممکن وجود ندارد. تجربه به‌ما می‌آموزد که شجاعت، احساسات فعال ما را مهار می‌کند.

وقتی شجاعت راهنمای تلاش‌های‌مان است، می‌توانیم اطمینان داشته باشیم که نه تنها موفق خواهیم شد بلکه شایستگی آن را نیز خواهیم داشت. ما می‌آموزیم که شجاعت بی‌پروا نیست، عقل سلیم و قضاوت صحیح است. وقتی می‌دانیم رسیدن به یک هدف ارزش تلاش را دارد، شجاعت ما، هشیاری و احتیاط را نیز به عنوان متحدین در کنار خود دارد، حتی اگر برعکس موج افکار و عقاید عمومی حرکت کنیم.

من بر ترس‌های خود در مورد تعیین و تلاش در جهت رسیدن به اهداف خود غلبه خواهم کرد. این به من کمک می‌کند تا بخاطر بسپارم که “شجاعت ترسی است که قبلا دعای خود را خوانده است.”

این الهام از کتاب Easy Does It: A Book of Daily 12 Step Meditations ترجمه شده است