شهامت روبرو شدن با مسائل زندگی امروز/۱۶ شهریور

شهامت روبرو شدن با مسائل زندگی امروز/۱۶ شهریور

فردا یک رازِ نامعلوم است اما «امروز» یک ارمغان است. به‌خاطر همین است که (در زبان انگلیسی) به امروز «هدیه» می‌گویند. (الِنور روزولت)

اکنون که درک کرده‌ام اعتماد و قدرت ناشی از مصرف مواد مخدر هیچگونه کاربردی در حل مشکلات روزانه‌ام ندارد، در جستجوی شهامتی هستم که در توان من است؛ لذا تنها برای ۲۴ ساعت دعا می‌کنم.

بدون شک این شهامت، قدرتی نیست که با تبدیل من به یک سوپرمن، مرا قادر سازد که با تمام مشکلات زندگی روبروشده و به پیروزی دست یابم. من به شهامتی نیاز دارم که باحل مسائل، امروز مرا به فردا پیوند زند. شهامتی که مداوم باشد و هوشیارانه مانع از پرداختن من به نگرانی‌ها و اضطراب‌هایی گردد که ربطی به مسائل امروز ندارد.

شهامت امروز برای من چه معنایی دارد؟

آیا من تنها باید به اموری بپردازم که شانسی در جهت تغییر آنها دارم؟ آیا من می‌دانم که تغییرات رانخست باید از خود شروع کنم؟ و این تغییرات را هر روز برای همان روز ادامه دهم؟

آیا من درک کرده‌ام که پذیرش شرایطی که قادر به تغییرش نیستم یک نوع شهامت است؟ من امروز از خداوند درخواست می‌کنم که توانایی روبروشدن با مسائل روزانه را به من بدهد تا با این مشکلات روبرو شده و تعادل زندگی خود را حفظ نمایم.

(کتاب One day at a time)

نقل قول از کتاب Pocket Sponsor

هر گونه ارزش معنوی که تو در زندگی‌ات به آن پایبندی، منحصر به فرد است. شاید باور مذهبی جدی داشته باشی یا درون خودت به فلسفه معنوی معتقد باشی. در هر صورت، مسیر معنوی تو به خودت مربوط است، نه به اطرافیانت. با انتخاب‌های معنوی خودت راحت باش و درصدد جلب رضایت دیگران نباش. هرچه درون من غنی‌تر باشد، بی‌نیاز از احوالات بیرونی‌ام.


‍پیدا کردن جرقه‌ای که بهبودی ما را به یک سفر مداوم، پرمزیت و هیجان‌آمیز تبدیل نماید، مستلزم ایجاد تغییر در ایده‌ها و طرز تفکرمان می‌‌باشد. برای بسیاری از ما، امر فوق یک تغییر نگرش از درماندگی به شور و اشتیاق خواهد بود.

 گوش دادن فعال خود يک نوع مراقبه است.  بعضي از مهم‌ترين پيام‌ها از طريق کساني به ما می‌رسد که فکرش را هم نمي‌کنيم. وقتي با روشن‌بيني گوش بدهيم، پيامي را که نياز داريم، خواهيم شنيد. يکي از هداياي هم‌دلي اين است که قادر خواهیم بود به حقايق يکديگر گوش دهيم.

(کتاب پاك زيستن)