قدمی که باعث تداوم رشدمان می‌شود/۱۹ دی

قدمی که باعث تداوم رشدمان می‌شود/۱۹ دی

امروز زندگی ما حول محور این واقعیت بنیادین می‌چرخد که آفریدگار ما به گونه‌ای واقعاً معجزه آسا وارد قلب و زندگی ما شده است. خداوند در زندگی ما کارهایی کرده است که ما خود هرگز به تنهایی قادر به انجامش نبوده‌ایم.

(کتاب الکلی های گمنام، راه حلی وجود دارد، صفحه ۲۵)

ما نمی‌جنگیم

ما از جنگیدن با هر چیز و هرکس حتی الکل دست کشیده‌ایم. در چنین زمانی است که سلامت عقل به ما باز می‌گردد. حال می‌توانیم به طور اتوماتیک عکس‌العملی عاقلانه و طبیعی از خود نشان دهیم.

می‌بینیم که این نگرش جدید نسبت به الکل واقعاً هدیه‌ای است که خداوند نصیب‌مان کرده است.

این معجزه‌ی او است. ما نه با الکل در حال جنگیم و نه از وسوسه پرهیز می‌کنیم. ما حتی سوگند یاد نمی‌کنیم. در عوض، مشکل برطرف شده است . چنین مشکلی دیگر برای‌مان وجود خارجی ندارد. ما نه به خود مغروریم و نَه هراسان.

این است عکس‌العمل ما در تمام مدتی که از لحاظ روحانی غَنی هستیم.

(کتاب از دیدگاه بیل، صفحه ۱۲۹)

قدمی که باعث تداوم رشدمان می‌شود

گاهی اوقات وقتی دوستانمان به ما میگویند که چقدر خوب عمل میکنیم، ما خودمان بهتر از درون‌مان خبر داریم. میدانیم به اندازه کافی خوب عمل نکرده‌ایم. ما هنوز نمیتوانیم با زندگی آن طور که هست کنار بیاییم. باید جایی در رشد ما و درتلاش‌های معنوی‌مان نقطه ضعفی جدی وجود داشته باشد.

این ضعف چیست؟

شاید باید مشکل مان را در درک نادرست یا غفلت از قدم یازدهم الکلی‌های گمنام جستجو کنیم؛ قدمی که شامل دعا و مراقبه و هدایت پروردگار است.

قدم‌های دیگر می‌توانند یسیاری از ما را هشیار و کارآمد نگاه دارند، اما قدم یازدهم می‌تواند ضامن رشدمان باشد در صورتی که پیوسته سعی و تلاش کنیم و این قدم را نیز مستمر انجام دهیم.

(مجله گریپ‌واین، ژوئن ۱۹۵۸/از دیدگاه بیل، ص۲۷۷)


نقل قول از کتاب Pocket Sponsor

همه مشکل دارند. ولی این خود مشکل نیست که مشکل اصلی است. مشکل اصلی چگونگی برخورد تو با مشکل است.

من به برنامه سرمی‌سپارم، نه به مشکل.

از کتاب Walk Softly and Carry a Big Book

♠ آیا می‌خواهی اجازه بدهی که روزگار ناخوش، کام‌ات را تلخ کند یا شیرین‌؟

♠ من امروزم را همان‌طوری زندگی می‌کنم که دلم می‌خواهد زندگی‌ام را به خاطر بیاورم.

♠ تمام دوازده قدم را می‌توان در دو کلمه خلاصه و بازگو کرد: عشق و خدمت. (دکتر باب)