فراتر از آنچه چشم می‌بیند/۲۵ فروردین

فراتر از آنچه چشم می‌بیند/۲۵ فروردین

اشخاصی نیز  وجود دارند که از اختلال‌های شدید احساسی و فکری رنج می‌برند. اما بسیاری از آنها حتماً بهبود می‌یابند مشروط بر آنکه ظرفیت صادق بودن را داشته باشند.

(کتاب الکلی‌های گمنام، چگونگی عملکرد، صفحه ۵۸)

نقل قول از کتاب Hour To Hour

وقتی عطش شدید به ماده مخدری که مصرف می‌کردیم، تمام وجودمان را فرا می‌گیرد، بلافاصله با شخص دیگری که خود فرایند بهبودی را پشت سر می‌گذارد، حرف می‌زنیم، حتی اگر چهار صبح بود. زنگ بزن به هر که باید زنگ بزنی، ما باید هوای هم را داشته باشیم!

به من این را قدرت بده، پیش از آنکه بروم سراغ ارضای عطشم، با دیگری که پاک و هوشیار است، تماس بگیرم.

فراتر از آنچه چشم می‌بیند

من می‌خواهم از عمق جان بدانم که زندگی معنا و هدفی دارد، فراتر از آنچه چشم‌هایم می‌بیند. می‌خواهم چشمم را تربیت کنم که زیبایی‌های زندگی را ببیند، همان‌گونه یک موسیقیدان گوش‌اش را تربیت می‌کند. می‌خواهم بدانم که هر روز موهبی است، که نباید از زندگی توقع داشت، که زندگی ارزشمند است. 

با خود می‌گویم سپاس برای موهبت امروز.

(دکتر تیان دیتون)

نقل قول از کتاب Pocket Sponsor

خشم خواهر خطر است.

اگر حق با من است، نیاز نیست خشمگین شوم. اگر حق با من نیست، اصلاً نباید خشمگین شوم.

ما به زودی با احساس آزادی و خوشحالی تازه ای آشنا خواهیم شد. (کتاب الکلی های گمنام، صفحه ۸۳)

آزادی برای من هم آزادی از (چیزی) است و هم آزادی برای (چیزی). آزادی نوع اول که از آن لذت می‌برم، آزادی از اسارت الکل است. به که چه آرامشی! بعد از آن، کم‌کم آزادی از ترس را تجربه کردم، ترس از آدم‌ها، از ناامنی اقتصادی، از تعهد، از ناکامی، از طرد شدن. بعدتر یاد گرفتم که از آزادی گزینش هوشیاری برای امروز، آزادی برای خودم، برای ابراز عقایدم، آزادی برای تجربه آرامش ذهن، دوست داشتن و دوست داشته شدن و آزادی برای رشد معنوی لذت ببرم. اما چطور می‌توان به این آزادی‌ رسید؟ کتاب بزرگ اِی‌اِی روشن و واضح می‌گوید پیش از آنکه نیمی از راه جبران را طی می‌کنی، به تدریج جنس «تازه»ای از آزادی را می‌شناسی؛ نه آن آزادی قدیمی برای کارهایی که بدون در نظر گرفتن دیگران، تنها خودت را ارضا می‌کند، که جنس تازه‌ای از آزادی که بستر پایبندی به مسئولیت‌های زندگی را فراهم می‌کند. و چه خوشایند است این آزادی!

ترجمه مجله اعتیاد: آزاده اتحاد