مسئولیت پذیری/۳۰ شهریور

مسئولیت پذیری/۳۰ شهریور

مسئولیت مشکلات خود را می‌پذیریم و مشاهده می‌کنیم که در قبال راه‌حل‌های خود نیز به همین اندازه مسئول هستیم  (کتاب پایه NA)

مسئولیت‌پذیری یکی از مهارت‌های زندگی به معنای تعهد در انجام کارها و پذیرش پیامدها و نتایج آن است. مسئولیت پذیری به معنای قابل اعتماد بودن، وفای به وعده‌ها و ارج نهادن به تعهدات خود است. پذیرش عواقب آنچه می‌گوییم و انجام می‌دهیم. این همچنین به معنای پرورش استعدادهای ما است. افرادی که مسئولیت پذیر هستند، بهانه نمی‌آورند و دیگران را سرزنش نمی‌کنند.

مسئولیت پذیری فواید بسیاری به همراه دارد. به بیان دیگر، به ما کمک می‌کند تا به اهداف خود در هر لحظه و تحت هر شرایطی از زندگی‌ دست یابیم. مسئولیت پذیری یعنی ما خود را موظف می‌دانیم که باید وظایف‌مان را تمام و کامل انجام دهیم.

اگر می‌خواهید فرد مسئول و در واقع مسئولیت پذیری باشید، ابتدا وظایف‌ خود را بشناسید، بعد آنها را اولویت بندی کرده و دست به اقدام بزنید.

برخی از ما که کاملاً عادت کرده‌ایم مسئولیت‌‌های شخصی خود را بر دوش دیگران بیندازیم، شاید در بهبودی نیز چنین رفتاری داشته باشیم. ولی به سرعت متوجه می‌شویم این کار مؤثر نیست. بهبودی چیزی است که برای دستیابی به آن باید تلاش کرد. از طریق تصمیم گیری برای خود، انجام خدمات خود و کارکرد دوازده قدم، ما بهبود پیدا می‌کنیم!

با انجام این کارها برای خود، پاداش‌های حاصل از آن را دریافت می‌کنیم.

همانطور که کتاب پایه میگوید، ما در قبال بیماری خود مسئول نیستیم بلکه در برابر بهبودی خود مسئول هستیم. وقتی شروع به اجرای آن چه در برنامه بهبودی یاد گرفته‌ایم می‌کنیم، زندگی در جهت بهبودی شروع به تغییر میکند.

فقط برای امروز: با استفاده از ابزار روحانی که در بهبودی به دست آورده‌ام، مایل و قادر به گرفتن تصمیمات مسئولانه هستم. من مسئولیت زندگی و بهبودی خود را می‌پذیرم.

منبع: نشریات مختلف انجمن معتادان گمنام