شروع اقدامات/۲ مرداد

شروع اقدامات/۲ مرداد

ما معمولاً نیایش خود را با یک دعا خاتمه می‌دهیم و برای آگاهی از قدم‌های بعدی خود در طول روز تقاضای راهنمایی می‌کنیم. آنچه را که لازمۀ رویارویی با این مشکلات است طلب می‌نمائیم. خصوصاً تقاضا می‌کنیم که ما را از  هوای نفس برهاند. ما مراقبیم که هرگز برای ارضای حس خودخواهی خود درخواستی نکنیم. بسیاری از ما وقت زیادی در این مورد تلف کـرده‌انـد کـه هـیچ نتیجـه‌ای نداشته است و چرای آن به وضوح روشن است.

(کتاب الکلی‌های گمنام، شروع اقدامات، ص۱۱۷)

نقل قول از کتاب ساعت به ساعت

برای ما مهم است که افکار مثبت داشته باشیم. افکاری مانند: «من نمی‌خواهم مصرف کنم» کمکی به من نمی‌کند زیرا ما به کاری فکر خواهیم کرد که نمی‌خواهیم انجام دهیم و در ذهن ما باقی می‌ماند. اما اگر فکر کنیم: «دوست دارم ذهنی روشن داشته باشم، من دوست دارم رشد کنم»، افکار مثبت ما را از بیماری هایمان دور می‌کنند. من دعا میکنم که افکار من روی آنچه کار می‌کنم متمرکز شود، نه آنچه که دارم از آن فرار می‌کنم.

امروز من حاضر هستم آنچه را که برای خودم می‌خواهم، هدیه کنم. من می‌خواهم به مشکلات شخص دیگری گوش کنم. از این طریق هر دو خواهیم دید که در این سفر با هم تنها نیستیم و با هم پیش میرویم.

♥     ♥     ♥     ♥

از کتاب Keep It Simple

عشق پیروز است؛ بگذار که تسلیم عشق شویم. (ورجیل، حماسه‌سرای رومی)

در قدم سوم، ما زندگی‌مان را به محبت خدا، عشق خدا می‌سپاریم. اگر زندگی‌مان را تقدیم خدایی مهربان کنیم، بر همه چیز پیروز می‌شویم. برای اثبات این نظریه، فقط کافی است جلسه بعدی‌تان را تماشا کنید. اتاق پر است از آدم‌هایی که می‌دانند عشق بر اعتیاد پیروز است. مثل آنها، ما هم تسلیم عشق شده‌ایم. به محض اینکه چنین می‌کنیم، دیگر نمی‌توانیم مصرف کنیم. برای ما، مصرف الکل یا مواد مخدر، عملی ناشی از نفرت است نه عشق. برای مواجهه با سختی‌های دنیا، ما به یک عالم عشق نیاز داریم. ما عشق را در قدرت برتر، گروه‌های بهبودی و دوستا‌ن‌مان پیدا می‌کنیم. ما همه داریم تلاش می‌کنیم زندگی‌هامان را تسلیم عشق کنیم. 

مراقبه امروز: زمانی بود که عشق مرا می‌ترساند. هنوز هم گاهی همین است. قدرت برتر کمکم کن ببینم که تو عشق هستی و من باید ردپای عشق را به هر کجا می‌کشاندم، دنبال کنم.