درخواست کمک از خداوند/۶ آذر

درخواست کمک از خداوند/۶ آذر

گوش دادن فعال، خود یک نوع مراقبه است. بعضی از مهمترین پیام‌ها، از طریق اشخاصی به ما می‌رسد که فکرش را هم نمی‌کنیم (کتاب پاک زیستن، صفحه۸۶)

اراده، اراده توست

این جمله باید پرتکرارترین دعای تو باشد و به راستی در تحقق خواست و اراده پروردگار است که شادی حقیقی، نهفته است. تو می بایست، از انجام اراده‌ی پروردگار خشنود باشی، زیرا در این هنگام است که زندگی تو سراسر به درستی پیش می‌رود و در طولانی‌مدت در می‌یابی که همه چیز برای تو به بهترین شکل ممکن اتفاق افتاده است.

هر زمان که با خلوص می‌کوشی تا اراده پروردگار را عملی کنی و نتایج آن را با فروتنی می‌پذیری، هیچ چیز نمی‌تواند به تو آسیبی جدی وارد کند.

کسانی که خواست پروردگار را زندگی خویش می‌پذیرند، شاید مالک دنیا نشوند ولی آرامش حقیقی ذهن را به ارث خواهند برد.

دعا می‌کنم که اراده‌ی تسلیم داشته باشم. دعا می‌کنم که خواست من با خواست خداوند هماهنگ باشد.

درخواست کمک از خداوند

گاهی اوقات در دوران بهبودی، تصمیم درخواست کمک از خداوند، بزرگترین منبع قدرت و شهامت ماست.  (کتاب پایه NA)

وقتی قدم سوم را کار می‌کنیم، تصمیم می‌گیریم به نیرویی برتر و مهربان اجازه دهیم ما را در زندگی روزمره هدایت کند و از ما مراقبت کند. تصمیم می‌گیریم این هدایت و مراقبت را در زندگی خود بپذیریم. برخی از ما معتقدیم وقتی تصمیم قدم سوم را گرفتیم، خداوند ما را هدایت می‌کند؛ از آن لحظه به بعد، صرفاً توجه کردن به جایی که هدایت می‌شویم، مطرح است.

تصمیم قدم سوم، فعل ایمان است و درخواست کمک از خداوند راهی برای احیای این ایمان است. به کار گرفتن ایمان در زندگی روزمره، همه شهامت و قدرت مورد نیاز را در اختیار ما قرار می‌دهد، زیرا می‌دانیم از کمک نیرویی برتر و مهربان برخوردار هستیم. اطمینان می‌کنیم که نیازهای ما بر آورده خواهد شد. می‌توانیم از ایمان بهره بگیریم و صرفاً از طریق درخواست اعتماد کنیم.

فقط برای امروز: به خود یادآور می‌شوم که با درخواست کمک از نیروی برتر خود در هر قدمی که بر می‌دارم، تنها نیستم.

نقل از کتاب فقط برای امروز، انجمن معتادان گمنام