از دیدگاه بیل/۲۳ فروردین

از دیدگاه بیل/۲۳ فروردین

می‌دانم که هرگز عمرِ من در پاکی و هشیاری به این قَد نخواهد داد که در برابر الکل ایمن شوم. (مجله گریپ‌واین)

مشکلات تازه واردها

داشتن حس مالکیت نسبت به تازه واردها، وسوسه‌انگیز است. شاید ما سعی کنیم به ایشان در اموری که حقیقتاً صلاحیت نداریم و یا اصلاً جایز نیست، مشاوره بدهیم. اما بعد از رد کردن پیشنهادهای‌ ما، دلخور و یا با قبول پیشنهادهای مان دچار سردرگمی بزرگتری میشویم.

(دوازده قدم و دوازده سنت)

اسبی که همچنان آبجو را ترجیح می‌دهد یا هنوز آنقدر دیوانه است که نمی‌داند چه می‌خواهد را، نمیتوان مجبور به نوشیدن آب کرد. یک سطل آب در کنارش قرار بده و به او بگو که چقدر و چرا گوارا است و سپس او را به حال خود، رها کن.

اگر مردم واقعاً خودشان تمایل به مست کردن داشته باشند، تا آنجا که میدانم راهی برای اینکه جلوی این کارشان را بگیریم وجود ندارد، بنابراین آنها را تنها رها کن و بگذار مست کنند، اما هیج یک از آنها را نیز از سطل آب محروم نکن.

(نامه ۱۹۴۲)

اگر ما بتوانیم جلوی این انگیزه‌ی دیوانه‌وار را‌ بگیریم “که می‌خواهیم به دیگران ثابت کنیم که آدمِ مهمی هستیم”، آنگاه به احتمال زیاد آرام و قرار خواهیم گرفت و واقعاً از هرآنچه که زندگی پیش روی مان می گذارد، لذت خواهیم برد.

(مجله گریپ‌واین)

درد و رشد

سالها پیش عادت داشتم با افراد رنج کشیده ابراز همدردی کنم. دلم فقط برای کسانی می‌سوزد که اسیر جهل خویش‌اند، آنها که معنا و فایده نهایی درد را درک نمیکنند.

(نامه ۱۹۵۰)

روزگاری کسی اظهار کرد که درد، معیاری است برای رشد روحانی. چقدر عمیق است هم نظریِ ما اعضاء A.A  با این فرد، زیرا به تجربه مشاهده کرده‌ایم که ناگزیر، هشیاری در پی دردهای الکلیسم و آرامش پس از طغیان احساسات و عواطف، به‌دست میآید.(دوازده و دوازده)

باورت را عمیق‌تر کن. صورت خود را بالا به سوی نور نگه دار، حتی اگر در حال حاضر چیزی نمی‌بینی.

(نامه ۱۹۵۰)

♠         ♠         ♠

اگر به یک دزد کمک کنید که پاک شود، فقط یک دزدِ هشیار خواهید داشت! 

شما تغییر نمی‌کنید مگر آنکه شروع به کارکردن قدم‌ها کنید.

(کتاب ازدیدگاه بیل/مجله گریپ‌واین)