تکبر و خود بزرگ بینی/۴ شهریور

تکبر و خود بزرگ بینی/۴ شهریور

 آنها از من پرسیدند: «تمایل داری مشروب را ترک کنی؟» البته این موضوع هیچ ربطی به ما ندارد. ما نیامده‌ایم اینجا تا حق و حقوق تو را سلب کنیم، اما برنامه‌ای داریم که احساس می‌کنیم به کمک آن می‌توانیم هوشیار بمانیم و مصرف الکل را کنار بگذاریم. بخشی از این برنامه رساندن پیام آن به شخصی دیگر است، فردی که تمایل به ترک نوشیدن الکل دارد. حال اگر تمایل نداری وقت تو را نمی‌گیریم و به سراغ شخص دیگری می رویم.

(AA Big Book Pg. 186 – Alcoholic Anonymous Number Three)


کتاب ساعت به ساعت

این لحظه خطری تو را تهدید نمی‌کند. هیچ چیز به آن بدی نیست که راهنمایت یا یکی دیگر از اعضای انجمن نتواند در باره‌ی آن به تو کمک کند. کافی‌ست یک تلفن پیدا کنی و به آنها زنگ بزنی.

به من فروتنی عطا فرما تا وقتی احساس خطر می‌کنم، زمانی که تنها یا خشمگین هستم و زمانی که از سلامت معنوی دور شده‌ام، تقاضای کمک کنم.

تکبر و خود بزرگ بینی

من خود را در خود بزرگ بینی و تکبر که از بدترین بخش‌ھای این بیماری هستند غرق نمی‌کنم، این دو نتیجه ترس و درد هستند. برای اینکه در درونم احساس بزرگی کنم خود را درگیر رویاهای پرآب و تابم نمی‌کنم. به جلسات بهبودی می‌روم تا کوچک بودن خود را بیاموزم؛ با شهامت با آن روبرو میشوم تا به مرور به اندازه واقعی خودم دست پیدا کنم. خود‌بزرگ‌بینی و تکبر بخشی از این بیماری‌ست که مانند یک سیستم دفاعی در برابر احساس ناتوانی ما عمل می‌کند. امروز تحمل دنیای درونی خود را دارم.

Tian Dayton PhD


فروتنی مطلق

فروتنی مطلق به معنی وضعیت آزادی کامل من از خودم است. آزادی از همه‌ی خواسته‌هایی که نواقص شخصیتی‌ام شدیداً بر سرم آوار کرده‌اند. تواضع تمام و کمال یعنی اشتیاق کامل به یافتن و انجام اراده‌ی خداوند در هر کجا و هر زمان.

(کتاب از دیدگاه بیل، ص۱۱۴)