بعد از ماه عسل/۲۶ آذر

بعد از ماه عسل/۲۶ آذر

برای بیشتر ما نخستین سال‌های حضور در انجمن الکلی‌های گمنام چیزی شبیه به دوران ماه عسل است. در آن جا دلیل جدید و محکمی برای زنده ماندن و انجام فعالیت‌های شاد وجود دارد و در نتیجه برای مدتی از مشکلات اصلی زندگی دور می‌شویم. این‌ها همه سعادتی است که نصیب‌مان شده است.

اما وقتی این ماه عسل به‌تدریج پایان می‌یابد ما نیز مانند دیگران به ناچار باید با سختی‌ها روبرو شویم و این دقیقاً نقطه شروع آزمایش‌ها است. ممکن است گروه ما را به حاشیه براند، یا مشکلات در خانه و یا دنیای خارج تنش‌ساز شوند.

سپس الگوهای رفتاری گذشته، دوباره ظاهر می‌شوند. این که چطور بتوانیم آنها را تشخیص دهیم و چگونه با این تنش‌ها مواجه شویم میزان پیشرفت ما را نشان خواهد داد¹.

♥  ♥  ♥

انسان خردمند همیشه می‌دانسته که هیچ‌کس تا زمانی که بررسی خود برایش به یک عادت تبدیل نشود و آنچه را که در این ترازنامه می‌یابد نپذیرد و صبورانه و با پشتکار در راه تصحیح اشتباهاتش نکوشد، نمی‌تواند زندگی بهتری را برای خود بسازد².

۱- نامه۱۹۵۶

۲- دوازده و دوازده، صفحه ۹۰ کتاب

(از کتاب دیدگاه بیل، صفحه۲۲۸)


همیشه آسان‌ترین کار، مقصر قرار دادنِ دیگران است. تو می‌توانی تمام عمرت را صرفِ ملامت‌ کردنِ دنیا کنی، اما بدان که خودِ تو تمامِ شکست‌ها و موفقیت‌هایت را رقم میزنی. (پائولو کوئیلو)

هوشیاری عاطفی و احساسی

در شش ماهِ اول هشیاری‌ام، با الکلی‌های زیادی سخت کار کردم. حتی روی یک نفر هم جواب نداد! در عین حال این کار مرا پاک و هشیار نگه داشت. مساله این نیست که آن الکلی‌ها چیزی به من بدهند. پایداری من در حفظ پاکی از الکل به‌خاطر تلاشی بود که در بخشیدن و نثار کردن از خود نشان می‌دادم، نه به خاطر تقاضای دریافتِ چیزی.

بنابراین من فکر میکنم همین روش در مورد “هوشیاری عاطفی” هم می‌تواند کار کند. اگر ما هر نوع ناراحتی را که داریم ریشه‌یابی کنیم، چه کوچک باشد چه بزرگ، در عمق این ناراحتی‌ها وابستگی‌های ناسالم و توقع‌های ناسالمی را که در نتیجه‌ی این وابستگی‌ها شکل میگیرد خواهیم یافت. بگذارید با کمک خداوند بطور مداوم این توقع‌های فریب‌آمیز را تسلیم او (خدا) کنیم و رها شویم. آنگاه می‌توانیم آزادانه زندگی کنیم و عشق بورزیم. و قادر خواهیم بود‌ دوازده گام در جهت هشیاری عاطفی برداریم و دیگران را نیز تحت تاثیر این پیام قرار دهیم. (بیل دابلیو)

(ترجمه: مسعود . ف)