پذیرش یک معتاد گمنام/۱۴ اسفند

پذیرش یک معتاد گمنام/۱۴ اسفند

قبل از آشنایی با برنامه انجمن اِن اِی، من معتاد هیچ درکی از مفهوم سپردن نداشم و معنی آن برای من، تسلیم شدن در مقابل خواست و اراده خماری و نشئگی بود! در زمان مصرف مواد مخدر برای رفع مشکلات زندگی، تمام تلاش خود را انجام می‌دادم تا با حفظ و بقای حالت نشئگی، قدرت روبرو شدن با آنها را داشته باشم. شاید بدترین احساس در زمان مصرف همان جمله معروف برنامه معتادان گمنام است که می‌گوید؛ مصرف می‌کردم که زندگی کنم و زندگی می‌کردم که مصرف کنم.

آشنایی من معتاد با انجمن NA از روی درد بود که باعث شد خودم را معتاد معرفی کردم و همین اولین تجربه‌ام از اصل روحانی «پذیرش» بود؛ بدون اینکه خودم بدانم این اصل چه کمک‌هایی می‌تواند به من داشته باشد.

اصل روحانی سپردن برای من با یک اعتماد ساده به اولین جلسه بهبودی و اعضایی که در آن روز در جلسه حضور داشتند شروع شد و فصل جدیدی را در زندگی من باز کرد.

رهایی از تنهایی، یاس، ناامیدی، انزوا و ترس و از همه مهمتر امیدواری به فردایی روشن‌تر و بهتر، از دستاوردهای اصل روحانی «سپردن» بود. سپردن در روزهای اول آشنایی‌ام با برنامه از طریق اعتماد کردن، احترام گذاشتن، سخت گیری نکردن و خدمت کردن آغاز شد.

اما بعد از این که پاکی من بیشتر شد و وقتی با اصول و مفاهیم برنامه بیشتر آشنا شدم، فهمیدم که ماهیت روحانی سپردن وسیع‌تر از تجربه و احساسی است که نسبت به آن دارم. برای اینکه بتوانم در فرآیند بهبودی از اصل روحانی «سپردن» فاصله نگیرم، لازم است تا میزان اعتماد و باور خود را نسبت به اصول روحانی برنامه تقویت کنم.

برای این که دچار بی‌تفاوتی و بی‌حوصلگی نسبت به اصل روحانی سپردن نشویم میتوان کارهای زیر را انجام داد:

-بالا بردن میزان آگاهی و باور خود نسبت به خداوندی که درک می‌کنیم.

-با خدمت کردن سعی کنیم از ارزش‌های معنوی برنامه مراقبت کنیم.

-اصول برنامه را وارد زندگی شخصی کرده با ایجاد تعهد در کانون خانواده، محیط کار و اجتماع، اصل مسئولیت پذیری و سازندگی را به صورت روزانه انجام دهیم.

(از مشارکت یک معتاد گمنام)

با آرامش تسلیم می‌شویم و مراقبت از خود را به خداوندی که درک می‌کنیم می‌سپاریم. کتاب پایه NA

وقتی به خداوندی که درک می‌کنیم اجازه می‌دهیم به اعماق وجود ما دسترسی پیدا کند، میزان بیشتری از مراقبت خداوند را می‌پذیریم. از این نیرو می‌خواهیم ما را از کمبودهای‌مان رها بخشد و در جبران خطاهایی که انجام داده‌ایم، به ما کمک کند.

سپس، شیوه جدیدی از زندگی را در پیش می‌گیریم، ارتباط آگاهانه خود را بهبود می‌بخشیم و مراقبت، راهنمایی و قدرت مداوم نیروی برتر خود را می‌پذیریم.

فقط برای امروز: زندگی خود را درست همان طور که هست همراه با شکرگزاری می‌پذیرم.

(کتاب فقط برای امروز)