عمل تسلیم/۳ فروردین

عمل تسلیم/۳ فروردین

هر بار که تسلیم می‌شویم، دنیا برای ما کمی بیشتر جا باز می‌کند. همینطور ایمان ما به برنامه و خودمان بیشتر می‌شود.

دکتر هری تایبوت اولین روانشناسی که کار انجمن الکلی‌های گمنام را به رسمیت شناخت، از بسیاری از اندیشه‌ها و مفاهیم برنامه در طبابت خود بهره برد. سال‌ها مطالعه این پزشک بر تجربه تغییر و دگرگونی، او را به چند نتیجه رساند؛ نخست آنکه، اولین قدم برای جهش از نگاه منفی به مثبت، تسلیم شدن است؛ به عبارت دیگر، مثبت‌اندیشی در واقع یک حالت تسلیم است که نگرش را از منفی به مثبت تغییر می‌دهد. دوم آنکه، مثبت‌اندیشی در واقع یک حالت تسلیم است که به دنبال عمل تسلیم شدن می‌آید؛ و سوم آنکه، حالت تسلیم، اگر پایدار بماند، رنگی عاطفی به تمام افکار و احساسات ما می‌دهد که ضامن اصلاح و سازگاری سالم است. حالا از خودم می‌پرسم که آیا امروز در حالت تسلیم دائمی زندگی می‌کنم؟

(از کتاب A Day At A Time)

چه خوب و خوشایند است وحدت برادران با هم.

(مناجات 133 از مزامیر کتاب مقدس)

مردها تنها هستند و چون دوستی محکمی با مردان دیگر ندارند، در مقابل اعتیاد و هم‌وابستگی‌ آسیب‌‌پذیرتر. آیا هستند مردانی که ما را واقعاً بشناسند، بدانند در زندگی‌مان چه می‌گذرد، احساسات و تردیدهایمان چیست؟ اگر چنین است، این روابط ارزشمندند. باید آنها را پرورش دهیم. اگر نه، باید به دنبال کسانی باشیم که شاید تبدیل به دوست‌مان شوند. در ایجاد رابطه‌ای دوستانه، ما با قدم‌های کوچک شروع می‌کنیم.

لذت مشارکت کردن با مردان دیگر، شوخی با عیب و ایرادهای مشترک و پیدا کردن علائق مشابه هیچ زیرنویسی ندارد. رابطه زمانی اتفاق می‌افتد که یکی دستش را به سوی دیگری دراز می‌کند. اگر به خاطر داشته باشیم که دوستی ما هدیه‌ای به دیگری است، این کار برای ما آسان‌تر خواهد شد. ما برای کامل بودن، هم به دوستی با مردها نیاز داریم و هم زن‌ها.

من قدردان تمام دوستی‌های ارزشمندم با مردان و زنان زندگی‌ام هستم. آنها به رشد من کمک می‌کنند. آیا امروز می‌تواتم دوستی‌ام را با شخص دیگری مستحکم کنم؟

(از کتاب Touchstones – Daily Meditation For Men)