اندیشه اِی اِی برای امروز / ۹ تیر

اندیشه اِی اِی برای امروز / ۹ تیر

برنامه الکلی‌های گمنام تلاشی مداوم برای بهبودی است. نمیتوان به مدت طولانی آسوده خاطر بود. ما باید به طور مستمر در برنامه کار کنیم. باید همیشه در نظر داشته باشیم که این برنامه به تعداد سال‌های پاکی اندازه گیری نمی‌شود ، زیرا ما هرگز به طور کامل درمان نمی‌شویم. ما از طریق زندگی در برنامه AA، اعتیاد به الکل را به تعلیق در می‌آوریم.

از هر نظر این یک برنامه بی انتهاست. ما روز به روز یا به طور دقیق تر، لحظه به لحظه – برای همین الان – زندگی می‌کنیم. آیا من همیشه برای پیشرفت تلاش می‌کنم؟

مراقبه امروز

زندگی، آماده شدن برای رسیدن به جایگاهی بهتر است. اگر شما خواست خداوند را اجرا کنید همه چیز درست خواهد شد، بسیار فراتر از آنچه اکنون می‌توانید تصور کنید. اما باید خود را برای کارهای بهتر آماده کنید. اکنون زمان نظم و دعا است. زمان موعود بعداً فرا خواهد رسید. زندگی را می‌توان از طریق شادی و خوشحالی سرشار کرد. بنابراین خود را برای رسیدن به چیزهای بهتر آماده کنید.

دعای امروز

من دعا می‌کنم که خودم را برای چیزهای بهتری که خداوند برای من در نظر دارد آماده کنم. من دعا می‌کنم که برای آینده خود، به نیروی برترم اعتماد کنم.

(ترجمه از کتاب Twenty-Four Hours a Day)

↔         ↔         ↔

توانمندی

برای قدرتمند بودن، نیازی به توانمندی نیست. آسیب‌پذیر ظاهر شدن و ابراز آن، خود نوعی توانمندی است. گاه لازم است در کارهای مان تجدید نظر کنیم و در راه صواب و صلاح باقی بمانیم.

همه‌ی ما در زندگی به روزهایی می‌رسیم که تردید می‌کنیم، در هراس می‌شویم و نمی‌توانیم که قدرتمند ظاهر شویم‌.

روزهایی هست که از قبول مسئولیت عاجز می‌شویم. روزهایی هست که میل  پوشیدن لباس برای رفتن به محل کار خود را نداریم. گاه در برابر دیگران گریه می‌کنیم. خستگی، ناراحتی، خشم، خود اینها هم روزهایی از عمر ما هستند و اشکالی در آنها نیست

به این نیاز داریم که در مواقعی کلافه شویم، چه لزوم که همیشه چونان کوه قدرتمند ظاهر شویم. ما به این نیاز داریم که در مواقعی هراس و آسیب‌پذیری مان را به نمایش بگذاریم.

پروردگارا، امروز به من کمک کن تا انسان بودنم را بپذیرم. به من کمک کن که در برخورد با مسائل احساس گناه نکنم.

(منبع: کتاب رهایی)

نقل قول از کتاب Pocket Sponsor

آیا فکر می‌کنید چون پاک و هوشیار شده‌اید، سزاوار رفتار ویژه‌اید؟ بیشتر ما گاه و بی‌گاه چنین احساسی به‌مان دست می‌دهد. با ما ویژه رفتار شود، آن‌وقت همه چیز برایمان عادی جلوه می‌کند؛ عادی رفتار شود، احساس می‌کنیم طرد شده‌ایم.

آیا وقتی قدم به یک جمع می‌گذارم، واقعاً می‌خواهم منیت و ایگوی من اولین چیزی باشد که به چشم بیاید؟

از کتاب Walk Softly and Carry a Big Book

مردم شاید همیشه حرف تو را باور نکنند، اما عملت را حتماً باور می‌کنند.

نقل قول از کتاب Time for Joy

امروز دیگر مسئولیتی بر دوش من است. مسئولیت زندگی‌ام را با حس تازه‌ای از بلوغ، اعتماد و حتی هیجان می‌پذیرم.