یک زندگی جدید/۱۲ مرداد

یک زندگی جدید/۱۲ مرداد

آیا هشیاری همه‌ی آن چیزی است که ما از بیداری روحانی انتظار داریم؟ نه، هشیاری از الکل صرفاً یک آغاز ساده است؛ و فقط اولین هدیه از نخستین بیداری روحانی است.

اگر قرار است هدایای بیشتری دریافت شود، هشیاری ما بایستی فراتر رود. مادامی که هشیاری مسیر خود را ادامه می‌دهد، در می‌یابیم که قادریم از ذره ذره زندگی گذشته‌ی خود که ناکارآمد بود، به‌خاطر یک زندگی جدید که تحت هرگونه شرایطی کارآمد باشد، دست بکشیم.

صرف نظر از موفقیت دنیوی یا شکست، جدا از درد یا لذت، فارغ از مریضی یا سلامتی یا حتی خود مرگ، زندگی‌ای جدید را می‌توان زیست که در آن غیرممکنی وجود ندارد و هر چیز تا مرز بی‌پایان ممکن است؛ تنها اگر که مشتاق باشیم تا به بیداری خود از راه تمرین دوازده قدم الکلی‌های گمنام ادامه دهیم.

(مجله گریپ واین، نوامبر ۱۹۵۷)

دستیابی به فروتنی

دریافته‌ایم که همیشه لازم نیست که بالاجبار متواضع شویم. همچنان که فروتنی در وجود انسان از رنج و مشکلات پیوسته حاصل می‌شود، می‌تواند به شکل ارادی و اختیاری نیز در وجودمان پدید آید.

(کتاب دوازده و دوازده، صفحه ۷۷)

  * * * *

ما ابتدا به دنبال کسب اندکی فروتنی بودیم چون می‌دانستیم که اگر چنین نکنیم الکلیسم ما را هلاک خواهد کرد. بعد از مدتی اگر چه ممکن است هنوز تا اندازه‌ای سرکش باشیم ولی باز شروع به تمرین فروتنی می‌کنیم چرا که کار درست همین است. بر این اساس روزی می‌آید که کاملاً رها از طغیان و گردن‌کشی به تمرین فروتنی می‌پردازیم زیرا از عمق وجود، راه تواضع را به عنوان راه زندگی انتخاب می‌کنیم.

(کتاب از دیدگاه بیل، ص۲۲۳)

◊              ◊              ◊

اندیشه امروز

ما برای هوشیار شدن و هوشیار ماندن دو کار مهم باید انجام دهیم. اول باید بپذیریم که در مقابل الکل ضعیف‌ایم و باید مشکل اعتیادمان به الکل را پیش خدا ببریم و به او اعتماد کنیم که آن را برطرف کند. این یعنی هر صبح از او بخواهیم به ما قدرت هوشیار ماندن برای همان روز را به‌مان دهد و هر شب او را شکر بگوییم. یعنی حقیقتاً باید مشکل‌مان را به خدا بسپاریم تا دوباره به سوی ما باز نگردد.

دوم، بعد از واگذاری مشکل الکل به خدا، باید خودمان هم دست به کار شویم و با او در این مسیر همکاری کنیم. آیا من دارم این دو کار را انجام می‌دهم؟

(از کتاب Twenty-Four Hours A Day)

درمجله اعتیاد بییشتر بخوانید:

معجزه‌ی حساب شده