علاج درد در خود درد پنهان است/۳۰ خرداد

علاج درد در خود درد پنهان است/۳۰ خرداد

رنج، به شما بیداری و هشیاری می‌بخشد.

رنج، به شما این احساس را می‌دهد… که باید تغییر کنید، باید تازه شوید… باید از نو متولد شوید.

شما چنان‌که هستید، در رنج هستید… بنابراین باید کاری کرد.          اشو

زندگی  سراسر رنج است. کسانی که فکر می‌کنند زندگی باید آسان و فقط سرشار از لذت باشد به بزرگترین دشواری‌ها و رنج‌ها در زندگی دچار می‌شوند، زیرا زندگی دیر یا زود به آنها ثابت خواهد کرد که رنج سنت ثابت اوست. اگر بکوشیم از رنج بگریزیم سرانجام جایی با او روبرو خواهیم شد ولی اگر بپذیریم که در زندگی رنج هم وجود دارد معجزه‌ای رخ می‌دهد و آن این است که از رنج‌ها بزرگتر می‌شویم و به لذت خواهیم رسید، لذتی که محصول فرآیند رشد است. 

«علاج درد در خود درد پنهان است».

یکی از موضوعات مهمّی که در آثار عطّار و مولوی به چشم می آید ، موضوع درد  است. عطّار و مولوی درد را رهبر آدمی، بیدار کننده‌ی روح و زایش‌گر معرّفی می‌کنند. و در نقطه‌ی مقابل آن، بی‌دردی را باعث خودبینی، غفلت و بی‌خبری می‌دانند.

از نظر مولانا، ایمان عاشقانه بهترین پاسخ به رنج های زندگی است.

مولانا رنج‌ها را به دو گروه عمده تقسيم کرده است: رنج‌هايي که انسان، خود براي خويشتن فراهم مي آورد و رنج‌هايي که خداوند مهربان، براي پرورش انسان، در نظر مي‌گيرد.

مولوي رنج‌هاي دسته اول را ناشي از خودخواهي و ناداني انسان مي‌داند و آنها را مردود مي‌شمارد، امّا رنج‌هاي گروه دوم را مي‌پذيرد، زيرا که آنها از لطف خدا سرچشمه گرفته است و آثاري نيکو در زندگي آدمي دارد.

↔          ↔          ↔

مردم عادی خداوند را انتخاب میکنند تا به جهنم نروند.

ما خداوند را انتخاب می‌کنیم چون تازه از جهنم برگشته‌ایم .

و من امروز سپاسگزارم. 

هر روز در پیاده‌رو خیابان‌ها کسانی را می‌بینم که دیروز من را به تصویر می‌کشند.

خدایا 

ممنونم بابت هدایت وحمایتت.

(بیل ویلسون)

↔          ↔          ↔

 در هیاهوی زندگی دریافتم، چه بسیار دویدن‌ها که فقط پاهایم را از من گرفت در حالی که گویی ایستاده بودم .

 چه بسیار غصه‌ها که فقط باعث سپیدی موهایم شد در حالی که قصه‌ای کودکانه بیش نبود.

 دریافتم کسی هست که اگر بخواهد “می‌شود” و اگر نخواهد “نمی‌شود”. به همین سادگی … 

کاش نه می‌دویدم و نه غصه می‌خوردم.

 فقط او را مى‌خواندم و بس.

مجله اعتیاد www.etiad.org