قدم دهم/۲۴ خرداد

قدم دهم/۲۴ خرداد

قدم دهم: با کارکردن قدم‌ها در برنامه، به نوشتن ترازنامه شخصی خود ادامه می‌‌دهیم و اشتباهات تازه خود را در زندگی جبران می‌‌‌کنیم.

ما باید مواظب خودخواهی، نادرستی، رنجش، خشم، حسادت و البته ترس باشیم  و وقتی پیدایشان میشود فورا از خدا می‌خواهیم آنها را برطرف کند و مسئله را با یک نفر در میان می‌گذاریم. اگر زیانی به کسی رسانده باشیم سریعاً جبران می‌کنیم و سپس افکار خود را مستقیماً بر روی کسی که بتوانیم به او کمک کنیم متمرکز میکنیم. راه و رسم ما، عشق به مردم و تحمل است.

ما دیگر با هیج کس و هیچ چیز جنگی نداریم حتی با الکل، زیرا اکنون سلامت فکر خود را بازیافته‌ایم.

الکل دشمنی است «آب زیر کاه» و ما از آن شفا پیدا نکرده‌ایم چیزی که ما پیدا کرده‌ایم مهلت روزانه ایست که نگه داشتنش بستگی مستقیم به چگونگی نگهبانی ما از حالات روحانی‌مان دارد. ما باید هر روز دورنمای میل و اراده خداوند را در تمامی اعمال روزانه خود بگنجانیم. ببینیم که چطور میتوانیم خادم بهتری باشیم و به جای خواست خود به خواست خدا گردن نهیم.

هیچکس از قبول کردن اشتباهات خود خوشش نمی‌آید، راحت‌تر است تقصیر را به گردن شخص دیگری بیندازیم!

 وقتی قبول می‌کنیم ما اشتباه کردیم، مسوولیت اعمال خود را می‌پذیریم چون می‌خواهیم پیشرفت روحانی خود در برنامه بهبودی را حفظ کنیم.

بهترین قسمت انجام دادن قدم ۱۰ الکلی‌های گمنام در زندگی روزانه ما این است که هرچه بیشتر با نقاط ضعف خود آشنا شویم و خود را بهتر بشناسیم، رفتار مناسب‌تری خواهیم داشت.

همانطور که در کتاب بزرگ الکلی‌های گمنام نوشته شده هر وقت که ما درهم می‌ریزیم و آشفته می‌شویم یا دلخوری پیش می‌آید به خاطر این است که شخص یا چیز یا جایی برای ما غیر قابل قبول باشد. یک واکنش ما این است که گناه احساس ناجورخود را به گردن شخص دیگری بیندازیم. معتادان و الکلی‌ها متخصص این هستند که رنجش و تقصیر را به یک پدیده هنری تبدیل کنند!

قدم دهم الکلی‌های گمنام به ما میگوید که وقتش رسیده که مسوولیت اعمال خود را قبول کرده و نقش خود در همه مسایل را حل و فصل کنیم. برای این کار باید ترازنامه شخصی بگیریم.

هرچه بیشتر در انجام این قدم پیشرفت می‌کنیم، درمی‌یابیم که دیدگاهمان نسبت به مسائل نه تنها تغییر کرده، بلکه به مراتب سنجیده‌تر و عمیق‌تر شده است.

برای بهتر کار کردن این قدم، حتما با راهنمای خود مشورت کنید.