راهنما چه کار می‌کند؟/۶ فروردین

راهنما چه کار می‌کند؟/۶ فروردین

یک بار، یک نفر پرسید: “چرا من به راهنما نیاز دارم؟ راهنمای او پاسخ داد: خب به این دلیل که تشخیص خودفریبی توسط خودت کار نسبتا سختی است!“

راهنما و رهجو شدن، رابطه‌ای شخصی و خصوصی است که می‌تواند برای افراد مختلف، معنای متفاوتی داشته باشد. یک راهنما در برنامه NA ، عضوی از انجمن معتادان گمنام است که بر اساس برنامه بهبودی ۱۲ قدمی اِن اِی زندگی کرده و خواستار ایجاد رابطه خاص، حمایت کننده و شخصی با رهجوی خود می‌باشد.

راهنماها، تجربه و امید خود را با رهجوهایشان، مشارکت می‌کنند. بعضی از اعضاء، راهنمای خود را به عنوان فردی با محبت و دلسوز، تعریف می‌کنند که به حرف‌ها و درد و دل‌های آن‌ها گوش داده و بدون هیچ قضاوتی، از آن‌ها حمایت می‌کند. بعضی دیگر، واقع‌بینی و بی‌طرفی راهنما را معیار قرار می‌دهند و به راه‌کارهای صریح و صادقانه او، حتی زمانی که پذیرفتن آن‌ها سخت باشد، اعتماد می‌کنند. با این وجود، سایرین به این دلیل راهنما می‌گیرند که آن‌ها را در کارکرد دوازده قدم، راهنمایی کنند.

 اعتماد به راهنما به امتحان آن می‌ارزد

راهنما کسی است که، ما می‌توانیم به او اعتماد کنیم و واقعیات تجارب خود در زندگی را با او در میان بگذاریم... (جزوه راهنما گرفتن و راهنما شدن)

اکنون که در حال یادگیری شیوه زندگی در بهبودی هستیم، نیاز خود به کمک را درمی‌یابیم. دیگر نمی‌توانیم به تنهایی کارها را انجام دهیم؛ باید ریسک اعتماد به انسان دیگری را بپذیریم. اغلب اولین شخصی که ریسک اعتماد به او را می‌پذیریم، راهنمای ماست—کسی که به او احترام می‌گذاریم، با او همدردی می‌کنیم و دلیلی برای اعتماد به او داریم.

وقتی به پذیرفتن راهنما تمایل پیدا می‌کنیم، پیوندی میان ما برقرار می‌شود. اسرار خود را آشکار می‌کنیم و به خرد راهنمای خود اطمینان پیدا می‌کنیم. دغدغه‌های خود را با او در میان می‌گذاریم و ارزش قائل شدن برای تجربه راهنما را می‌آموزیم. درد خود را در میان می‌گذاریم و با همدردی از ما استقبال می‌شود. یکدیگر را می‌شناسیم، به هم احترام می‌گذاریم و همدیگر را دوست داریم. هر چه بیشتر به راهنما اعتماد کنیم، بیشتر یاد می‌گیریم به خود اعتماد کنیم.

اعتماد به ما کمک میکند از ترس، سردرگمی، سوءظن و بی‌هدفی در زندگی رهایی پیدا کنیم. در ابتدا، اعتماد به معتاد دیگر خطرناک به نظر می‌رسد. اما این اعتماد همان اصلی است که در رابطه خود با نیرویی برتر به کار می‌بریم—خطرناک یا بی‌خطر، تجربه به ما می‌گوید که بدون آن نمی‌توانیم ادامه دهیم. هر چه بیشتر ریسک اعتماد به راهنمای خود را می‌پذیریم، تمایل بیشتری نسبت به زندگی خود پیدا می‌کنیم.

فقط برای امروز: میخواهم رشد و تغییر کنم. ریسک اعتماد به راهنمای خود را می‌پذیرم و به پاداش صحبت کردن با او دست می‌یابم.

(کتاب فقط برای امروز + جزوه راهنما گرفتن و راهنما شدن)

در مجله اعتیاد بیشتر بخوانید:

رابطه راهنما و رهجو در معتادان گمنام