اصول را به شخصیت‌ها ترجیح دهیم

در بهبودی اصول را به شخصیت‌ها ترجیح دهیم

فرصت رشد و پیشرفت در فضای آزاد

  گمنامی، اساس روحانی تمامی سنت‌های ما است. این سنت همواره ما را یادآور می‌شود که اصول را به شخصیت‌ها ترجیح دهیم. سنت دوازدهم.

  ترجیح اصول به شخصیت‌ها

  واقعاً در بهبودی اصول را به شخصیت‌ها ترجیح دهیم چه معنی دارد؟ این بدان معناست که ما با همه اعضای انجمن AA یا NA، صداقت، فروتنی، همدردی، بردباری و صبر را اجرا می‌کنیم. تاکید بر اصول نسبت به شخصیت‌ها به ما می‌آموزد که با همه به یکسان رفتار کنیم.

  قدم دوازدهم از ما می‌خواهد که در همه امور خود اصول را به کار ببریم، از جمله در روابطمان با دیگران. در روابط خود با دوستان و پس از بیرون آمدن از جلسات نیز اصول را اجرا می‌کنیم. اجرای اصول برای همه روزها، در رابطه با همه کس و در همه زمینه های زندگی لازم است.

  بسیاری از ما هر زمان که در جلسه بهبودی، سنت‌های دوازده گانه خوانده می‌شود، این کلمات را همزمان با یکدیگر تکرار می‌کنیم. این واقعیت که این کلمات به یک نوع کلیشه تبدیل شده‌اند، اهمیت آنها را برای خدمت در انجمن و زندگی شخصیمان کاهش نمی‌دهد. این کلمات تایید می‌کنند کهما به وجدان خود گوش می‌دهیم و آنچه را که درست است انجام می‌دهیم، مهم نیست که با چه کسی در ارتباط هستیم. این اصل مهم معنوی، به عنوان یکی از سنگ بناهای بهبودی عمل می‌کند.”

  اهمیت گمنامی

  در فرهنگ لغت، مفهوم  گمنامی بی‌نامی ذکر شده است. با اجرای سنت دوازدهم ما اساس روحانی برنامه بهبودی را بالاتر از هر فرد یا گروه دیگر قرار می‌دهیم. با تقارن بیشتر با یکدیگر، فروتنی ما افزایش می‌یابد. این سنت، فرصت رشد و پیشرفت در فضای آزاد را فراهم می‌کند و ترس از اعتیاد در برابر خانواده، دوستان و همکاران را برطرف می‌سازد. در جلسات، سعی می‌کنیم تمامیت را رعایت کنیم و با مشارکت در راه هدف مشترک، معنای واقعی گمنامی را درک می‌کنیم.

  هر عضو، نه بیشتر و نه کمتر از دیگری مهم است و رعایت اصل گمنامی باعث حفظ اخلاق و حل اختلافات می‌شود، بدین ترتیب ترجیح شخصیت‌ها بر اصول غیر ممکن می‌شود.

  یاد بگیریم در بهبودی اصول را به شخصیت‌ها ترجیح دهیم.

  در مجله اعتیاد بیشتر بخوانید

  من از راهنمایم اطاعت کردم

  پشت گوش انداختن

  چرا در زمان مستی گریه می‌کنیم؟

  principles before personalitied