قدم دهم الکلی‌های گمنام

ترازنامه شخصی در قدم دهم الکلی‌های گمنام

 وقتی كه اشتباه كرديم، باید فوراً اعتراف كنيم

  قدم دهم الکلی‌های گمنام: به گرفتن ترازنامه‌ی شخصی خود ادامه دادیم و هر گاه در اشتباه بودیم سریعاً آن را پذیرفتیم.

  کارکردن روی قدم دهم یعنی ادامه همه کارهایی که تاکنون برای بهبودی انجام داده‌ایم، مانند صداقت اعتماد ایمان و توجه به اعمال و واکنش‌های خود. ما یاد گرفتیم که اعمال ما روی دیگران اثر می‌گذارند. وقتی آثار منفی و مضر باشند، بلافاصله قدم به جلو می‌گذاریم و مسوولیت زیانی که زدیم را قبول می‌کنیم و سعی می‌کنیم اصلاحش کنیم. این یعنی تهیه ترازنامه شخصی: بلافاصله اشتباهات خود را قبول کردن. باید به نقش خود توجه کنیم، مسئولیت خطاهای خود را بپذیریم و جبران خسارت کنیم. قدم دهم یعنی به طور مستمر نسبت به عواطف و وضعیت روانی و روحانی خود آگاه شده و سریعأ آن را بپذیریم.

  ما مرتباً باید مواظب خودخواهی، ناصادقی، رنجش، و ترس باشیم و وقتی سر بر می‌آورند، همان دَم از خدا می‌خواهیم که آنها را برطرف کند و مسئله را با یک نفر دیگر در میان می‌گذاریم. اگر زیانی به کسی زده باشیم، سربعاً جبران می‌کنیم و سپس افکار خود را قاطعانه بر روی کسی که بتوانیم به او کمک کنیم، متمرکز می‌کنیم.

  (کتاب الکلی‌های گمنام، ص۸۴)

  هفت قدم اول توانست رابطه ما را با دنیای درونی خود ترمیم کند. از شناخت نسبت به بیماری اعتیاد در قدم اول، تا قبول به نداشتن «سلامت عقل» و باور به حضور نیرویی برتر و مهربان، تا سپردن امور به دستان پرقدرت او. با کارکردن قدم ها، ما حقایقی را درباره رفتارهای خود کشف کردیم و متوجه شدیم چگونه دیگران به اعمال ما واکنش نشان می‌دهند.

  بعد از آن در قدم نهم به دنیای بیرون از خود پا گذاشته و مستقیمأ با آن‌ها رو به رو شدیم و جبران خسارت کردیم. حالا باید اصول و اعمالی که در قدم‌های قبلی یاد گرفتیم، به طور کامل و مداوم به کار بگیریم.

  تلاشي را كه قبلاً در قدم‌هاي پنج و هشت و نه انجام داده‌ایم، به یاد می‌آوریم. تمام اين قدم‌ها يك خانه تكاني شخصي است. اما اگر هر روز قدم ده را انجام ندهیم خانه ما پاک نخواهد ماند.

  الکلی‌های گمنام یک برنامه ترک اعتیاد است که به معتادان به الکل کمک می‌کند بتوانند بهبودی دراز مدت داشته باشند. کار کردن دوازده قدم پایه‌های بهبودی را مستحکم‌تر میکند.

  تمرین مستمر و اجرای قدم دهم و گرفتن ترازنامه شخصی، کمک می‌کند که به رفتار بهتر تعهد داشته باشیم و انگیزه پیدا کنیم. 

  به خاطر داشته باشید که بهبودی درباره تغییر کردن است. در قدم دهم الکلی های گمنام، ما مسوولیت اعمال خود را قبول کرده و نقش خود در همه مسایل حل و فصل میکنیم

  در مجله اعتیاد بیشتر بخوانید:

  با بیل ویلسون آشنا شوید

  درمان اعتیاد به الکل یا الکلیسم


  قدم دهم الکلی‌های گمنام

  هیچکس از قبول کردن اشتباهات خود خوشش نمی‌آید، راحت‌تر است تقصیر را به گردن شخص دیگری بیندازیم! وقتی قبول می‌کنیم ما اشتباه کردیم، مسوولیت اعمال خود را می‌پذیریم چون می‌خواهیم پیشرفت روحانی خود در برنامه بهبودی را حفظ کنیم. بهترین قسمت انجام دادن قدم ۱۰ الکلی های گمنام در زندگی روزانه ما این است که هرچه بیشتر با نقاط ضعف خود آشنا شویم و خود را بهتر بشناسیم، رفتار مناسب‌تری خواهیم داشت.

  همانطور که در کتاب بزرگ الکلی‌های گمنام نوشته شده هر وقت که ما در هم می‌ریزیم و آشفته می‌شویم یا دلخوری پیش می‌آید به خاطر این است که شخص یا چیز یا جایی برای ما غیر قابل قبول باشد. یک واکنش ما این است که گناه احساس ناجور خود را به گردن شخص دیگری بیندازیم. معتادان و الکلی‌ها متخصص این هستند که رنجش و تقصیر را به یک پدیده هنری تبدیل کنند! وقتی ما خشمگین می‌شویم، ما به دیگران اجازه می‌دهیم که روی زندگی ما کنترل داشته باشند. حقیقت امر این است که معمولا ما یا چیزی میگوییم یا انجام می‌دهیم که این برخوردها و کشمکش‌ها و ستیزها را به وجود می‌آورند.

  قدم دهم الکلی‌های گمنام به ما میگوید که وقتش رسیده که مسوولیت اعمال خود را قبول کرده و نقش خود در همه مسایل را حل و فصل کنیم. برای این کار باید ترازنامه شخصی بگیریم.

  ترازنامه شخصی در قدم دهم الکلی‌های گمنام
  قدم ده ما را از اعمال و نتایج اعمال خود آگاه میکند. ما در طول روز هرجا که لازم بود اعمال و رفتار خود را بازبینی میکنیم.

  ترازنامه شخصی قدم دهم الکلی‌های گمنام باید یک بار در آخر روز انجام شود ولی اگر در لحظاتی دیگر از روز احساساتی مانند خشم رنجش خودمحوری ترس یا عدم صداقت به سراغمان آمد و حال ما را خراب کرد باید بلافاصله تراز بگیریم. آیا ناصادق بودم؟ رنجش یا نگرانی داشتم؟ ترسیدم؟ ندامت و پشیمانی داشتم؟ آیا لازم است از کسی عذرخواهی کنم؟

  قدم دهم میگوید: “هر گاه در اشتباه بودیم سریعاً آن را پذیرفتیم”، یعنی در لحظه عمل اشتباه خود را درک کرده و از خداوند درخواست کمک کنیم. اگر به شخصی صدمه زده‌ایم باید قبل از پایان روز جبران خسارت کنیم.

  قدم ده ما را از اعمال و نتایج اعمال خود آگاه می‌کند. ما در طول روز هرجا که لازم بود اعمال و رفتار خود را بازبینی می‌کنیم. قدم دهم خانه شما را پاکیزه نگه میدارد. همه ما اشتباه می‌کنیم و در قدم دهم می‌خواهیم قبل از این که این اعمال از کنترل خارج شده و به ما یا دیگران لطمه بزند در مورد آن‌ها کاری انجام دهیم. این قدم باید بعد از قدم ۹ انجام شود، وقتی که جبران خسارت خود را انجام داده‌ایم.

  در واقع قدم دهم یعنی کارکرد قدم‌های قبلی به طور مرتب.

  هر چه بیشتر در انجام این قدم پیشرفت می‌کنیم، درمی‌یابیم که دیدگاهمان نسبت به مسائل نه تنها تغییر کرده، بلکه به مراتب سنجیده‌تر و عمیق‌تر شده است.


    برخی سوالات پیشنهادی برای ترازنامه روزانه

  امروز چه چیزی دارم که برای آن شکرگزار باشم؟

  آیا امروز از نیروی برتر خود درخواست کمک کرده‌ام؟ چگونه؟

   چه کاری برای خدمت به خداوند و انسان‌ها انجام داده‌ام؟

  آیا خودخواه یا ناصادق بودم؟ ترس یا رنجش داشتم؟

   آیا نسبت به دیگران مهربان و بخشنده بودم؟

  آیا در مورد چیزی وسوسه شدم؟

  آیا مسئله ای را که باید با راهنمای خود مطرح می کردم, درون خود نگه داشتم؟

   امروز کدام یک از نواقص من در زندگیم نقش پیدا کرد؟ چگونه؟

   امروز چه کاری کردم که آرزو می کنم آن را انجام نداده بودم؟

   امروز چه کاری نکردم که آرزو می کنم آنرا انجام داده بودم؟

    آیا امروز در هیچ یک از روابط خود درگیر تنش شدم؟ آنها چه بودند؟

   آیا امروز به خود یا دیگران بطور مستقیم یا غیر مستقیم خسارت زدم؟ چگونه؟
  و آیا جبران خسارتی بدهکار هستم؟

  احساساتی که امروز داشتم چه بودند؟

   آیا امروز به جلسه رفتم یا با یک معتاد در حال بهبودی دیگر صحبت کردم؟

  برچسب‌ها