قاچاقچی ایرانی در دادگاه آلمان: تریاک کشیدن در ایران رسم است

  یک مرد ۳۷ ساله ایرانی که چندی پیش درخواست پناهندگی او در آلمان پذیرفته شد، به دلیل قاچاق تریاک به زندان افتاداو که خود نیز به تریاک معتاد است، در توجیه اعتیاد خود در دادگاه گفت «تریاک کشیدن در ایران مرسوم است»!

  قاضی دادگاه گفتههای او رابا کمی اغماض، قابل پذیرشدانست.

  به نوشته دویچه وله، این پناهنده ۳۷ ساله ایرانی متهم به پخش تریاک و ماریجوآنا میان گروهی از ایرانیها ساکن ایالت هسن در مرکز آلمان است. پلیس آلمان که سر و کار چندانی با تریاک ندارد، میگوید مصرف این ماه مخدردر برخی فرهنگهارواج دارد.

  ایرانی بازداشت شده پنج سال پیش به ترکیه رفته و سپس از مسیر یونان و بالکان خود را به آلمان رسانده است.

  او در دادگاه گفت که از زمانیکه به اردوگاه پناهجویان فرستاده شد، با کسانی آشنا شد که معتاد بودند و او هم به تریاک روی آورد

  او در دادگاه همچنین گفت که در ایرانخیلیها تریاک میکشندو او هم پس از مرگ پدرش و زمانیکه با مادرش تنها در تهران زندگی می‌‌کردهبرای آرامش و فرار از رنج‌” تریاک میکشیده و حال هم از دوری خانوادهاش رنج میبرد.


  درباره اعتیاد به تریاک در مجله اعتیاد بیشتر بخوانید:
  بهترین روش ترک اعتیاد به تریاک
  بهترین روش ترک و درمان اعتیاد

  این مرد یکی از ۲۰ ایرانیتبار مقیم آلمان است که تابستان گذشته، پس از عملیات شنود یک باند مواد مخدر توسط پلیس، به دام افتادند. آنها با کامیون تریاک خام و مقادیر اندکی ماریجوآنا و آمفتامین به آلمان قاچاق میکردند.

  بررسی پرونده مجرمان اصلی این ماجرا هنوز آغاز نشده است اما به گفته پلیس این مرد معتاد ایرانی که با حمایت مالی صندوق خدمات اجتماعی دولت زندگی میکرده، یکی از چهره‌‌های اصلی این باند است که کیلو کیلو تریاک سفارش میداد.

  او خود مدعی است که رقم ثبت شده در پروندهاش درست نیست و او مواد مخدر بسیار کمتری از این باند گرفته که بیشتر آن را هم خودش مصرف کرده است.

  در پاسخ به دادستان که از او پرسید خرج مواد مصرفی خود را چطور تأمین میکرده، اعتراف کرد که مقداری از این مواد را هم فروخته است.

  قاضی رسیدگی به پرونده او در پایان دادگاه گفت که با کمی اغماض، میتوان گفتههای این مرد که سرنوشت غمانگیزی داشته است راقابل پذیرش دانست“.

  این مرد سابقه كيفری ندارد و در محل زندگی خود هم آماده کمک به دیگران بوده و قرار بوده در یک تعمیرگاه ماشین، دوره مكانيكی ببیند.

  قاضی دادگاه او را به سه سال زندان محكوم کرده است. دستکم شش ماه از این حکم اجرا میشود. این مرد ۳۷ ساله گفته که میخواهد اعتیاد خود را درمان کند و به آلمان نیامده تا معتاد شود و در پی زندگی بهتری است.